ข่าวชุมชน

ประชาคม เกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนภัยแล้ง

เกษตรกรเขตอำเภอเมือง ต.โคกสูง ได้มารวมกันเพื่อทำประชาคม ภัยแล้งปี 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9

อ่านบทความนี้

แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

เย็นวันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราพร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศ

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย. 62) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชื่อมโย

อ่านบทความนี้

ติวเข้มอบรมก่อนสอบ ผู้ใช้สารเคมี ตำบลหนองกุงทับม้า

ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามอ จัดติวเข้มอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด จากมาตราการจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอไฟรีฟอส และไกลโฟเสต ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีความเห็นชอบ เม

อ่านบทความนี้

มอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัอัคคีภัย

วันที่ 19 กันยายน 2562 ผู้นำท้องที่ทั้ง18 หมู่บ้านในเขตตำบลหนองกุง ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จากพี่น้องในชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนานสมาน บรรดาศักดิ์ บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 7 ตำบ

อ่านบทความนี้

ฝึกอบรมการทำไม้กวาด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองจอกฝึกอบรมการทำไม้กวาด ให้กับสมาชิก เพื่อทำเป็นอาชีพเสริม และสามารถทำใช้ได้เองในครัวเรือน ฝึกอบรม ณ ห้องประชุม อบต.หนองจอก

อ่านบทความนี้

มหกรรมรวมพล คน digital network sbpac

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "มหกรรมรวมพลคน Digital Network SBPAC" วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการ ศอ.บต. *หมายเหตุ 1.รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน

อ่านบทความนี้

ทุ่งสวย ณ โนนใหญ่

ความงามของธรรมชาติ ทุ่งสวยๆ นางามๆ กับบรรยากศดีๆ ที่นี่บ้านฉัน บ้านโนนใหญ่ ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร #รักบ้านเกิด

อ่านบทความนี้

กิจกรรมอำเภอเครื่อนที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ดาบตำรวจวิโรจน์ แสนโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้าได้ร่วมงานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลี่อนที่ นำโดยท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงก

อ่านบทความนี้

โครงการมหกรรมสวัสดิการทุกช่วงวัยจังหวัดสุรินทร์

โครงการมหกรรมสวัสดิการทุกช่วงวัยจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2562 วันที่ 18/9/62 โดยสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมทองธารินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมครั้งนี้ ประมาณ 600 คนและมีก

อ่านบทความนี้

ทีมงาน อบต.คำโคกสูง ออกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

ทีมงาน อบต.คำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี ออกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ช่วยเหลือประชาชนบ้านท่าลาด ที่โดนผลกระทบจากน้ำท่วม เนื่องด้วยเขื่อนลำปาวน้ำเริ่มดันขึ้นสูง ประชาชนที่อยู่ใกล้ฝั่งน้ำเริ่มได้รับผล

อ่านบทความนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่อำเภอวังสามหมอ

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) จำนวน 6 หลัง ( หลังที่ 211- 216 ) พร้อมด้วยผู้แทนคุณป

อ่านบทความนี้

ประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนยกร่างวิสัยทัศน์

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น นายธนนท ์พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธาน เปิดการประชุม คณะทำงานพิจารณาทบทวนยกร่างวิสัยทัศน์และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอหัวหินณ ห้องประชุมพูนสุข

อ่านบทความนี้

แข่งขันจักรยานภายในตำรวจจังหวัดสุรินทร์

18-09-62 ผ่านไปอีกหนึ่งงาน งานแข่งจักรยานภายในตำรวจ จ.สุรินทร์ มาแชลมอไซด์และกรรมการหน้าเส้น ขอบคุณมาแชลและกรรมการทุกท่าน เจอกันใหม่งานหน้าครับ #มาแชลทีมนี้พี่รัก เข้มแข็งมาก

อ่านบทความนี้

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (18 ก.ย.62) รองถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังห

อ่านบทความนี้

ผวจ.นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยของในหลวง เพื่อให้กรมการจังหวัดและทุกภาคส่วนได้น้อมนำมาเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองต่อไป

ผวจ.นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยของในหลวง เพื่อให้กรมการจังหวัดและทุกภาคส่วนได้น้อมนำมาเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองต่อไป วันนี้(18 ก.ย.62) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย

อ่านบทความนี้

เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ด้วยการอำนวยการของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังห

อ่านบทความนี้

แข่งขันกีฬาตำบล

นายสมยศ ชาลีบุตร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพต้านภัยยาเสพติด “โนนสวรรค์เกม” ครั้งที่ 18 ประจำปีงบ 2562 ในระหว่าง 14-15 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬา

อ่านบทความนี้

อบรมการใช้สารเคมี3ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และสารคลอร์ไพริฟอส)

อบรมและให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมี3ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และสารคลอร์ไพริฟอส) เพราะมีการตรวจพบสารตกคัางจากการใช้สารเคมีในพืชผักจำนวนมากจึงได้มีมาตรการการบังคับใช้สาร3ชนิด

อ่านบทความนี้

ร่วมชมการแข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศ

ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันเรือยาวสนามกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุมภวาปี ขอเชิญร่วมสืบสาน อนุรักษ์มรดกแห่งลำน้ำปาว ในงานประเพณีออกพรรษาแข

อ่านบทความนี้

ตรวจสอบสถานะเบี้ยยังชีพชาวบ้าน

ประชุมชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอำปึล ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านบทความนี้

โครงการการใช้สื่อเทคโนโลยีและพัฒนาชุมสื่อหมู่บ้านต้นแบบ

กศน.ตำบลโสน จัดโครงการการใช้สื่อและพัฒนาขุมชนสู่หมู่บ้านต้นแบบ ให้กับประชาชนทั่วไป รู้เกี่ยวกับการใช้เทคโลโลยี เพื่อสืบค้นหาความรู้/ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากอินเตอร์เน็ท เพื่อก้าวทันยุค Thailand 4.0 โดยม

อ่านบทความนี้

อบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนคราชสีมา(สาขาบัวใหญ่)ได้จัดอบรมให้กับอาสาคุมประพฤติ(อสค.)ทั้ง8อำเภอของสาขาบัวใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ อสค. เพื่อช่วยเหลือติดตามผู้ถูกคุมประพฤติให้กลับสู่สังคม(๑๘ก.ย ๒๕๖๒)

อ่านบทความนี้

ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านหมู่บ้านต้องมี กม.

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประชุมประขับเคลื่อนปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน โดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน กม.

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านไม่ขายเสียง (ต้นแบบ) ประจำตำบล นาสีนวล

นายสุรพล บุญยัสสะ กำนัน ต.นาสีนวล เป็นประธานเปิด หมู่บ้านไม่ขายเสียง (ต้นแบบ) ประจำตำบล ณ บ้านเขวาเตา หมู่ที่ 2 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย

อ่านบทความนี้

ประชุมสัญจร ผู้นำชุมชนคำโคกสูง

วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ตำบลคำโคกสูง ได้จัดประชุมสัญจร ณ ศาลาประชาคม บ้านคำโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

อ่านบทความนี้

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

นายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอหนองโดน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"และพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระร

อ่านบทความนี้

กิจกรรมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผู้สูอายุ เทศบาลตำบลบ้านเป้า

17.09.62 งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้ทำการรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอสด์ HIV ปีงบประมาณ 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 (ในช่วงเช้า 10.00 น.

อ่านบทความนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่มบริจาคช่วยน้ำท่วมฯ

วันที่ 17 กันยายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาด พี่น้อง อสม. ชาวบ้านในตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ ร่วมบริจากสิ่งของช่วยพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี คนไทยช่วยเหลือกัน ข่าว สสอ.อำเภอวังสามหมอ

อ่านบทความนี้

ผู้ว่าร้อยเอ็ดเปิดงานการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่คุณภาพ

วันที่17 ก.ย. 62 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ ประธานในวิธีเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องศ์การมหาชน GISTDA)โดยนาย ธนากร สงวนตระกูล

อ่านบทความนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกไผ่ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกไผ่ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม วันนี้(16 ก.ย.62) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดาจังหว

อ่านบทความนี้

ปลื้มปิติ !!! ในหลวงทรงพระราชทานพระราชกระแสทรงชมเชย ผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง

ปลื้มปิติ !!! ในหลวงทรงพระราชทานพระราชกระแสทรงชมเชย ผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง วันนี้(17 ก.ย. 62) ที่ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรม

อ่านบทความนี้

เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference

นาย​สิทธิชัย​ ต​ั​ณ​ฑ์​ศิริ​ สถิติ​จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช​ พร้อมด้วย​ ข้าราชการ​ พนักงาน​ และ​เจ้า​หน้าที่​ในสังกัด​ เข้าร่วม​ประชุม​ชี้แจง​/การ​ติดตา​มงาน​/การ​ตรวจราชการ​ผ่านระบบ​ Video​ Conference

อ่านบทความนี้

เข้าร่วม​การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย​สิทธิชัย​ ต​ั​ณ​ฑ์​ศิริ​ สถิติ​จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช​ เข้าร่วม​การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช(ศปถ.จังหวัด) และคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบ

อ่านบทความนี้

“วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายฉกรรณ์ หิรัญ พนักงานสถิติ พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี พัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค” ใ

อ่านบทความนี้

ตรวจสุขภาพฟรี บ้านภูเงิน

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 06.30น.อาสาสมัครสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองกุงทับม้า ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ตรวจเลือดและสุขภาพด้านอื่นๆ ฟรี ที่ศาลาประชาคมจุดติดต

อ่านบทความนี้

โครงการ​รณรงค์​ป้องกัน​ไข้เลือดออก​

วันที่ 17 กันยายน ​พ.ศ.2562 ทาง​องค์การ​บริหารส่ว​น​ตำบล​แป้นร่วมกับ รพ.สต. แป้น จัดกิจกรรม​ให้ความรู้​แก่​ประชาชน​ในการป้องกันไข้เลือดออก​จากยุงสวน และร่วมกับ​จิตอาสา​ในการกำจัด​ยุง​ด้วยเครื่องพ่นยุง

อ่านบทความนี้

ชุมชนแห่งการทำบุญ

บ้านม่วงเป หมู่ที่ 2 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ทุกเทศกาลงานบุญ ทุกวันสำคัญของชาติ ชาวบ้านในชุมชน จะนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามของชุมชน ความสามัคคี และสืบสานประ

อ่านบทความนี้

รับมอบป้ายจาก รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง จาก กกต.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 17 กันยายน 2562 ครู กศน.ตำบลโสนและผู้นำบ้านหนองไฮ ม.7 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ รับมอบป้ายรณรงค์ หมู่บ้านไม่ขายเสียง จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุม กศน.อำเภอขุขันธ

อ่านบทความนี้

โครงการอบรม อาสาสมัครเน็ตอาสาประชารัฐ

วันที่17 กันยายน 2562 เวลา 08.30น. ได้เข้าอบรมเน็ตอาสาประชารัฐ รุนที่ 3 รุ่นเก็บตก ที่ อาคาร ทีโอที จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับการลงชื่อการใช้เน็ตประชารัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์การการ พัฒนา

อ่านบทความนี้

จิตอาสา ชาวนาแกภูดิน

วันที่ 17 ก.ย. 62 ผู้นำชาวบ้าน ครู หมอ อ.ส.ม จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจบ้านนาแก-ภูดิน ได้ทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดถนนทางเข้าบ้านอุ่นรักเตรียมการผู้ว่าราชการฯ จะมาเยี่ยมประชาชน

อ่านบทความนี้

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานที่ดินพัฒนาเขต 3 อบรมให้ความรู้ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน ของอำเภอเมือง นครราชสีมา

อ่านบทความนี้

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางฝ่ายปกครองอำเภอหล่มสักได้มีโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และมีหน่วยงารงนภาครัฐ 27 หน่วยงานมาจัดกิจกรรมบริการประชาชน

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจัดกิจกรรมทำลอดช่องไทย

จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ) วิชาการทำลอดช่องไทย ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

อ่านบทความนี้

ป้องกันไข้เลือดออกวันนี้ที่ อ.ลำดวน

วันที่ 17 กันยายน 2562 นางปวีณา แย้มงาม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ได้ร่วมกับ อสม.ประจำหมู่บ้านจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิท

อ่านบทความนี้

งานใกล้บ้าน ในชุมชนเรา

งานใกล้บ้าน ในชุมชนเรา โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงาน งานดีมีโอที และสวัสดิการ ใครที่กำลังมองหางานอยู่ ไม่ต้องเดินทางไกลได้อยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัว ติดต่อได้เลยรับจำนวนมาก

อ่านบทความนี้

กลุ่มเครื่องหอมสมุนไพรบ้านสว่าง

วันนี้17กันยายน2562กลุ่มเครื่องหอมสมุนไพรบ้านสว่าง ม.6 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหารสารคาม ได้รวมกลุ่มทำหมอนสมุนไพร บรรเทาอาการปวดเหมื่อย ช่วยให้ผ่อนคลายหลับได้อย่างสบาย ตื่นมาสดชื่นกระปร

อ่านบทความนี้

ส่งมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น นายธนนท ์พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ นายพีระศักดิ์

อ่านบทความนี้

นกปากห่างตัวช่วยของชาวนา

นกปากห่างปีนี้มาเยอะมาก ช่วยกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ลดภาระของชาวนาได้เยอะเลย ทำให้ต้นข้าวไม่โดนหอยเชอรี่กัดกิน

อ่านบทความนี้

งานของดีเมืองอุดร จัดโดยสนง.พาณิชย์จังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อุดรธานี จัดงาน " บิ๊กซี food fair 2019 " โดยมี นายนคร บุตรดีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เป็นประธานในพ

อ่านบทความนี้