โครงการฝึกทักษะอาชีพเด็กยากจนพิเศษ

สุรินทร์ / กาบเชิง / ด่าน / หมู่ 8 นาเรือง
โครงการฝึกทักษะอาชีพเด็กยากจนพิเศษ
นายวิชาญชัย แสบงบาล ผอ.ศฝช.สุรินทร์ได้ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ในโครงการฝึกทักษะอาชีพแก่เด็กยากจนพิเศษให้มีความรู้ ทักษะอาชีพ เพื่อหารายได้เสริมร่วมกับผู้ปกครอง โดย มอบหมายให้คณะครูให้ความรู้ภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ ในอาชีพง่ายสร้างรายได้เร็ว และใช้ในการดำเนินชีวิตได้ เช่น การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การทำไข่เค็มสมุนไพร การทำปุ๋ยหมัก การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการทำนาข้าวหอมมะลิ โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองบุคคล อำเภอวังสามหมอ

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลผาสุก นำโดยนายสนธิ สีดากูด นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก ฝ่ายบริหารฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปลัดอำเภอวังสามหมอ เจ้

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง อฟป. บ้านเตาบ่า ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มค. ป้องกันโควิด 19

social distancing สร้างระยะห่างเว้นช่องว่างทางสังคม ห่างกันสักนิด พิชิตโควิด covid- 19

อ่านบทความนี้

ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการทำหน้ากากอนามัยและนำมอบให้หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการดูแลตนเองเบื้องต้นในการป้องกันเชื้อไวรัส (COVID 19)

อ่านบทความนี้