แถลงข่าวเที่ยวงานเทศกาลเขวาสินรินทร์

สุรินทร์ / เขวาสินรินทร์ / บ้านแร่ / หมู่ 10 บ้านอากลัว
แถลงข่าวเที่ยวงานเทศกาลเขวาสินรินทร์
สุรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ แถลงข่าวจัดงานเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และของดีประจำท้องถิ่น ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ พ.ต.อ.พีรพงษ์ ธนโพธิ์ชัย ผู้กำการสถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์ นางประนอม ขาวงาม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขวาสินรินทร์ นายเอกพงษ์ จาบทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์ และนางสาวกวินตรา ประภาสะโนบล ธิดาประเกือม อำเภอเขวาสินรินทร์ประจำปี 2562 ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน เทศกาล “นุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึมประจำปี 2563” นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ กล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดงานเทศกาล เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและแสดงกันตรึมพื้นบ้านของอำเภอเขวาสินรินทร์ให้คงอยู่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของอำเภอเขวาสินรินทร์ ทั้งผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง และผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายโดยจัดงาน เริ่มตั้งแต่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคกลางวัน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ชมขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและของดีชุมชน ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ชมการแสดงจากโรงเรียนบ้านสามโค ชุดการแสดง “เชิญมาเที่ยวเขวาสินรินทร์”ชมการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ชุดการแสดง “นุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม”ชมการแสดงโปงลางของโรงเรียนบ้านตากูก การเดินแบบผ้าไหมจากนายแบบ-นางแบบ กิตติมศักด การเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม ชมการแสดงกันตรึม “ รวมดาวเขวาสินรินทร์ ” การจัดนิทรรศการและการจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมการประกวดผ้าไหม ชมการแข่งขันการร้อยประเกือม ประกวดตำข้าวลีลา ประกวดการแสดงกันตรึม นอกจากนั้นยังมีการ ชมการแข่งขัน การสาวไหม การแข่งขันตำส้มตำลีลา สำหรับการจัดขบวนแห่ ในวันเปิดงานได้จัดขบวนแห่ โดยเน้นอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ จำนวน 6 ขบวน ขบวนวงดุริยางค์ และขบวนการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง โดยโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ขบวนแห่ประเกือม โดยเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ขบวนแห่ผ้าไหมสวย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก ขบวนแห่ปราสาทโบราณ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ขบวนแห่เกษตรอินทรีย์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ขบวนแห่เรือมกันตรึม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ อำเภอเขงาสินรินท์ กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาชมงานเทศกาล “นุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2563”ในวันที่ 13- 15 ก.พ.63

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้