ประชุมสัญจร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วังสามหมอ

อุดรธานี / วังสามหมอ / ผาสุก / หมู่ 18 ดงสวรรค์
ประชุมสัญจร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วังสามหมอ
วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ปฏิบัติงาน ดังนี้ - เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการบูรณาการตำบลผาสุก เพื่อชี้แจงนโยบายและข้อราชการสำคัญ ณ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 18 ตำบลผาสุก - เวลา 10.20 น. ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ วพบ.อุดรธานี มรภ.อุดรธานี ม.ขอนแก่น นักศึกษา และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือปรับปรุงบ้าน ห้องน้ำให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก ผอ.รพ.สต.คำยาง ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อสม. ณ บ้านดานใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้