การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ข่าวอำเภอวังสามหมอ

อุดรธานี / วังสามหมอ / วังสามหมอ / หมู่ 12 สมนรินทร์
การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ข่าวอำเภอวังสามหมอ
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนายกฯ ทต.ลำพันชาด / เจ้าหน้าที่ รพ.วังสามหมอ /ผอ.รพ.สต./ ครู /พนักงานเจ้าหน้าที่ทต.ลำพันชาด / อสม. /ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองบุคคล อำเภอวังสามหมอ

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลผาสุก นำโดยนายสนธิ สีดากูด นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก ฝ่ายบริหารฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปลัดอำเภอวังสามหมอ เจ้

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง อฟป. บ้านเตาบ่า ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มค. ป้องกันโควิด 19

social distancing สร้างระยะห่างเว้นช่องว่างทางสังคม ห่างกันสักนิด พิชิตโควิด covid- 19

อ่านบทความนี้

ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการทำหน้ากากอนามัยและนำมอบให้หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการดูแลตนเองเบื้องต้นในการป้องกันเชื้อไวรัส (COVID 19)

อ่านบทความนี้