การป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัส โควิท19

สุรินทร์ / กาบเชิง / ด่าน / หมู่ 8 นาเรือง
การป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อไวรัส โควิท19
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ โดยนายวิชาญชัย แสบงบาล ผอ.ศฝช.สุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันตนเอง และเฝ้าระวังเชื้อ โควิด-19 จึงได้นำทีมงานคณะครูจัดเตรียมหน้ากากอนามัย จำนวน 5,500 ชิ้น เพื่อมอบแก่หน่วยงานราชการและประชาชนต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองบุคคล อำเภอวังสามหมอ

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลผาสุก นำโดยนายสนธิ สีดากูด นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก ฝ่ายบริหารฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปลัดอำเภอวังสามหมอ เจ้

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง อฟป. บ้านเตาบ่า ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มค. ป้องกันโควิด 19

social distancing สร้างระยะห่างเว้นช่องว่างทางสังคม ห่างกันสักนิด พิชิตโควิด covid- 19

อ่านบทความนี้

ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการทำหน้ากากอนามัยและนำมอบให้หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการดูแลตนเองเบื้องต้นในการป้องกันเชื้อไวรัส (COVID 19)

อ่านบทความนี้