โครงการกำจัดขยะอินทรีย์

พิจิตร / สากเหล็ก / หนองหญ้าไทร / หมู่ 2 คลองทราย
โครงการกำจัดขยะอินทรีย์
วันที่ 28 มกราคม 2563 กศน.ตำบลหนองหญ้าไทร ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมโครงการจัดการขยะอินทรีย์สู่ปุ๋ยอินทรีย์ในดินเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี ว่าที่ ร.ต.วชิระ ปรีชาจารย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสากเหล็ก เป็นวิทยากร ณ วัดคลองทรายใต้ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้