จิตอาสา "ทำเสวียน"

พิจิตร / สากเหล็ก / สากเหล็ก / หมู่ 10 หนองกรด
จิตอาสา "ทำเสวียน"
รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิจิตร โดย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอสากเหล็ก กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำเสวียนทำปุ๋ยหมักชีวภาพ วันเวลา : 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30น. สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา อำเภอสากเหล็ก จำนวน 100 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำเสวียนเพื่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 10 อัน ทำให้ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอสากเหล็กมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่ประชาชนจิตอาสา

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้