จิตอาสาเพื่อพัฒนา อำเภอวังสามหมอ

อุดรธานี / วังสามหมอ / หนองหญ้าไซ / หมู่ 2 โคกสะอาด
จิตอาสาเพื่อพัฒนา อำเภอวังสามหมอ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" พร้อมปลัดอำเภอ สมาชิก อส. ชรบ. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บ้านพรเจริญ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ด้วยกระสอบทราย โดยมีจิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้