สำรวจความเสียหายจากฝนตกและลมกระโชกแรง วังสามหมอ

อุดรธานี / วังสามหมอ / วังสามหมอ / หมู่ 12 สมนรินทร์
สำรวจความเสียหายจากฝนตกและลมกระโชกแรง วังสามหมอ
วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิมล สุระเสน นายอำเภอวังสามหมอ มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่พร้อมผู้ใหญ่บ้านสำรวจความเสียหายบ้านเรือนราษฎร กรณี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 17.30 - 19.00 น. เกิดฝนตกลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 5 หลัง ดังนี้ -หมู่ที่ 9 ต.วังสามหมอ จำนวน 1 หลัง -หมู่ที่ 13 ต.วังสามหมอ จำนวน 4 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนแล้ว

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้