ประเมินโรงเรียนพระราชทาน กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ / เขาวง / กุดสิมคุ้มใหม่ / หมู่ 6 โพนสวาง
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน กาฬสินธุ์
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ม.ค.63 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางศศิพรรณ โพธิแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานของโรงเรียน เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ จินตคณิต, งานศิลปะ, งานประดิษฐ์, การตีโปงลาง ตลอดจนเยี่ยมชมห้องเรียน ผลงานประดิษฐ์จากเศษวัตดุเหลือใช้

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้