ดอนมดแดง รวมใจสู้ภัย COVID-19

อุบลราชธานี / ดอนมดแดง / ท่าเมือง / หมู่ 6 บ้านโนนสวาง
ดอนมดแดง รวมใจสู้ภัย COVID-19
สอนทำหน้ากากอนามัยใช้เอง อบรมให้ความรู้ การดูแลตนเอง วิธีการป้องกัน COVID-19 ให้กับ ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลท่าเมือง วิทยากร โดย รพ.สต.ท่าเมือง อบต.ท่าเมือง และ กศน.อ.ดอนมดแดง สถานที่จัดกิจกรรม ณ อบต.ท่าเมือง

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้