อบรมการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP และ มาตรฐานข้าวอินทรีย์

สุรินทร์ / ศรีณรงค์ / ตรวจ / หมู่ 4 หนองหว้า
อบรมการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP และ มาตรฐานข้าวอินทรีย์
ในวันที่ 30-31 มกราคม 2563 นางสาวผุสดี บุญชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวจารุวรรณ พอกพูน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP และ มาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร 2 แห่ง ได้แก่ หมู่ 2 บ้านจอก ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย และ หมู่ 5 บ้านศรีโพธิ์แก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 40 ราย

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้