หน้ากากอนามัย แบบผ้า ในชุมชน

สุรินทร์ / กาบเชิง / ด่าน / หมู่ 8 นาเรือง
หน้ากากอนามัย แบบผ้า ในชุมชน
นายวิชาญขัย แสบงบาล ผอ.ศฝช.สุรินทร์ มอบหมายให้ครูอาสาสมัครในพื้นที่ชายแดนสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ จัดกิจกรรมการเรียน การสอนการ ทำหน้ากากอนามัย แบบผ้า และนำผลงาน มอบให้ นายอำเภอเพื่อแจกจ่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรับมือโควิด 19 ช่วงเปิดเทอม

หลังจากหยุดการเรียนการสอนมานานเพราะพิษโควิด 19 วันนี้ 1 กค. 63 กำหนดเปิดเทอมวันแรก รร.วัดธัญญาราม ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเร

อ่านบทความนี้

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

อ่านบทความนี้

ศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำหมูแดดเดียวม.6 บ้านอาโพน

การทำหมูแดดเดียว ม.6 บ้านอาโพน อ. เมือง จ.สุริทร์ เป็นโครงการที่กศน.ตำบลแสลงพันธ์ลงให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

อ่านบทความนี้