ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก

สุรินทร์ / กาบเชิง / ด่าน / หมู่ 8 นาเรือง
ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการทำหน้ากากอนามัยและนำมอบให้หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการดูแลตนเองเบื้องต้นในการป้องกันเชื้อไวรัส (COVID 19) โดยใช้สโลแกน "ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก ด้วยความปรารถนาดีจาก ศฝช.สุรินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองบุคคล อำเภอวังสามหมอ

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลผาสุก นำโดยนายสนธิ สีดากูด นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก ฝ่ายบริหารฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปลัดอำเภอวังสามหมอ เจ้

อ่านบทความนี้

หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง อฟป. บ้านเตาบ่า ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มค. ป้องกันโควิด 19

social distancing สร้างระยะห่างเว้นช่องว่างทางสังคม ห่างกันสักนิด พิชิตโควิด covid- 19

อ่านบทความนี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมหมู่บ้านเน็ตประชารัฐอำนาจเจริญ

วันที่10 มีนาคม 2563 นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านโครงการเน็ตประชารัฐ พื้นที่ บ้านหนองเม็ก ม.5 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

อ่านบทความนี้