ติดต่อสอบถาม: โทร 1111 กด 88

วิธีการลงทะเบียนใช้งาน
WI-FI เพื่อประชาชน

ค้นหาหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

ข้อมูลภาครัฐ

Image

ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ

(18 กุมภาพันธ์ 63)​ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 -​ 2565) ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ. นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัด ศธ. และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)​ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมวัย จึงได้จัดทำแผนปฏิ

ข่าวชุมชน

Image

สำนักวิจัยมอบป้ายจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน

วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง และคณะทำงาน เพื่อมอบป้ายการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อิสาน ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูลทั่วไป

พยากรณ์อากาศ
วันอังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563
เชียงใหม่
c
22°
31°
แม่ฮ่องสอน
c
16°
33°
อุบลราชธานี
c
18°
31°
มหาสารคาม
c
14°
29°
กรุงเทพมหานคร
c
25°
33°
สงขลา
c
27°
29°
ภูเก็ต
c
26°
31°
ราคาทองคำ
Gold
วันอังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 14:06 น.
 
ซื้อ
ขาย
GoldSpot
1,587.40
1,588.40
Silver
17.89
17.99
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
31.23
 
ซื้อ
ขาย
สมาคมฯ
23,350.00
23,450.00
96.5%
23,444.00
23,458.00
99.99%
24,296.00
24,312.00
ข้อมูลจาก ThaiGold.info