4 มาตรการเตรียมพร้อมโควิด เข้าสู่โรคประจำถิ่น

06 มิ.ย. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4 มาตรการเตรียมพร้อมโควิด เข้าสู่โรคประจำถิ่น

1⃣ ประชาชน 2U
• Universal Prevention
• Universal Vaccination
2⃣ สถานประกอบการ เช่น โรงเรียน สถานที่ทำงาน
• Covid Free Setting
• ยกเลิก ตรวจวัดอุณหภูมิ / จำกัดการเดินทางข้ามพื้นที่
ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ หรือสงสัยติดเชื้อ
3⃣ กระทรวงสาธารณสุข 3 พอ
• เตียงเพียงพอ สำหรับผู้ป่วยโควิดและผู้ป่วยโรคทั่วไป
• ยา / วัคซีน เพียงพอ
• หมอ พอ
4⃣ โรงพยาบาล
COVID ward ปรับเป็นหอผู้ป่วย โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไป

ที่มา : ศบค.
 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้