วิธีการลงทะเบียนใช้งาน WI-FI เพื่อประชาชน 4 ภาษา

วิธีการลงทะเบียน Wi-Fi

สำหรับการลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi เพื่อประชาชนโครงการเน็ตประชารัฐ ต้องจับสัญญาณของเน็ตประชารัฐให้ได้ก่อน โดยค้นหาชื่อโครงข่าย Thailand Wi-Fi by MDES เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นเป็นการใส่เลขที่บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เท่านั้น ระบบก็จะจัดส่งหมายเลขตรวจสอบ มายังเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นนำหมายเลขนั้น ไปกรอกในตารางที่หน้าจอโทรศัพท์ แค่นี้การลงทะเบียนก็เรียบร้อยแล้วการลงทะเบียนมีเพียง 6 ขั้นตอน เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ท่านสามารถดูและเริ่มทำตามขั้นตอนการสมัครได้จากตามรายละเอียดพร้อมภาพตัวอย่าง หรือเลือกชมคลิปอธิบายขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดที่ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi

เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่ต้องการ ใช้บริการ Wi-Fi แล้วกดเลือกเครือข่าย Thailand Wi-Fi by MDES

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล

กรอกเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์มือถือ หากท่านไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ ก็สามารถเว้นว่างไว้ ไม่กรอกช่อง เบอร์โทรศัพท์ได้

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการสมัคร

กด สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 รับรหัสเปิดใช้บริการ

รอรับรหัสผ่าน sms ทางโทรศัพท์มือถือ หากไม่ได้รับรหัสให้ทำการกดปุ่มยืนยัน เพื่อขอรหัสใหม่อีกครั้ง แต่หากท่านไม่ได้กรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถโทรไปขอรับรหัส เพื่อเปิดใช้บริการได้ที่เบอร์ 1111 กด 88

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5 กรอกรหัสเปิดใช้บริการ

กรอกรหัสที่ได้รับในช่อง รหัสเปิดใช้บริการ หลังจากนั้น กดปุ่มยืนยันรหัสเปิดใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6 ยอมรับข้อตกลงและเริ่มใช้งาน Wi-Fi

อ่านรายละเอียดข้อตกลงการใช้งาน และทำการกดปุ่มยอมรับข้อตกลง เริ่มใช้บริการ Wi-Fi ได้ทันที หากท่านต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต ครั้งต่อไป แค่ทำการต่อสัญญาณ Wi-Fi และเริ่มใช้งานต่อได้

คลิปอธิบายขั้นตอนลงทะเบียนใช้งาน