เผยประสิทธิผลวัคซีนในประเทศ ช่วงการระบาดของ Omicron

26 พ.ค. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 เผยประสิทธิผลวัคซีนในประเทศ ช่วงการระบาดของ Omicron

ㆍฉีด 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อน้อยมาก ป้องกันการป่วยปอดอักเสบที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ การเสียชีวิตได้ 75%
ㆍฉีด 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 15% ป้องกันการป่วยปอดอักเสบที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ การเสียชีวิตได้ 93%
ㆍฉีด 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 76% ป้องกันป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจได้ 96% ไม่พบการเสียชีวิตในการศึกษานี้

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ผิวหนังเผยสาเหตุของภาวะผมร่วง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้องนาย

อ่านบทความนี้

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ?

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อ่านบทความนี้

วัคซีน 4 เข็ม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ รับมือโควิด 19

1. วัคซีน DMHTT ความรู้สึกปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัด2. วัคซีนความหวัง มีมุมมองทางด้านบวก3. วัคซีนไม่ตระหนก การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อ

อ่านบทความนี้