รู้ทันผู้ให้บริการ ก่อนซื้อสินค้าและใช้บริการทางออนไลน์

23 ก.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รู้ทันผู้ให้บริการ ก่อนซื้อสินค้าและใช้บริการทางออนไลน์
ก่อนซื้อสินค้าและใช้บริการทางออนไลน์ ให้อ่านเงื่อนไขให้ดี ว่าเขาดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างไร
1. “แจ้งวัตถุประสงค์” ว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพื่ออะไร และขอความยินยอมจากเราด้วย
2. “เก็บเท่าที่จำเป็น” เมื่อเรารู้ว่าจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ทำอะไร ก็ต้องให้เขาเก็บเท่าที่จำเป็นกับการใช้งาน เช่น ซื้อของออนไลน์จะจัดส่งสินค้า ก็ใช้เเค่ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ก็เพียงพอแล้ว
3. “ใช้อย่างจำกัด” เมื่อให้ข้อมูลไป ก็ควรใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่บอกไว้ตั้งแต่แรก ไม่ควรเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และไม่ควรเก็บไว้นานกว่าความจำเป็นในการใช้งาน
4. "ดูแลรักษาให้ดี” ต้องมีวิธีเก็บรักษาที่เหมาะสมแยก จัดเก็บดูแลให้มั่นคงปลอดภัย ไม่มีใครมาแอบเอา ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปได้
5. "มีความโปร่งใส” มีนโยบายที่ชัดเจนและเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ว่ามีนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานและเพียงพอสำหรับการดูแลข้อมูลนั้น
6. “ข้อมูลที่ใช้มีคุณภาพ” นอกจากจะเก็บอย่างที่เพียงพอต่อการให้งานแล้ว ถ้าเก็บข้อมูลไว้นานก็ควรหมั่นอัปเดตตรวจสอบกับเราอย่างสม่ำเสมอ
7. "เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูล" เมื่อมีการรับข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปแล้ว เราย่อมมีสิทธิตรวจสอบ และขอดูได้ว่า ข้อมูลของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไข ดังนั้น คนเก็บข้อมูลก็ต้องมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลที่เหมาะสม
 
ที่มา: ETDA Thailand

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูล

ธุรกิจการค้าออนไลน์ในช่วงสภาวะโควิด-19 ถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีการปรับตัวไปในทางที่เราคาดไม่ถึง คนอยู่บ้าน และซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ทางผู้ขายต่างออกโปรโมชั่นเพื่อทำการตลาดดึงดูดลูกค้า ซึ

อ่านบทความนี้

แจ้งเตือน!! ผู้ใช้งาน Apple ID ระวังอีเมลฟิชชิ่งหลอกเอาข้อมูล

ฟิชชิ่ง (Phishing) คืออะไรเป็นศัพท์แสลงมาจากคำว่า Fishing การล่อเหยื่อตกปลา Phishing จึงมีความหมายในการใช้เว็บไซต์หรืออีเมลปลอมในการหลอกให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลความลับต่างๆ เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครด

อ่านบทความนี้

การบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาทางออนไลน์

มีปัญหาเรื่องออนไลน์ สามารถปรึกษา 1212 ของ ETDA ได้ 4 ช่องทาง ต่อไปนี้ โทรศัพท์สายด่วน 1212 ตลอด 24 ชม. อีเมล 1212@mdes.go.th เว็บไซต์ www.1212occ.com  แช็ตบอต ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC (

อ่านบทความนี้