พบ ATK แพงเกินจริง ร้องเรียนได้

11 ม.ค. 2566 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พบ ATK แพงเกินจริง ร้องเรียนได้
การกลับมาระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทำให้สินค้าบางประเภทกลับมาราคาสูงอีกครั้ง เช่น ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง (Antigen Test Kit : ATK) ร้านค้าบางร้านมีการฉวยโอกาสกักตุนสินค้าเพื่อปั่นราคาสินค้า และทำให้ราคาแพงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งการกระทำลักษณะนี้เข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภค
 
พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าแม่ขายที่ชอบโก่งราคาสินค้า ขายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม และกักตุนสินค้า กรณีผู้บริโภคเจอร้านค้าที่ขายสินค้าโก่งราคา หรือขายแพงเกินควร
 
ในมาตรา 29 ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจจงใจทำให้ราคาสินค้าสูงเกินสมควร หรือปั่นป่วนราคาของสินค้า กรณี กักตุนสินค้า ทำให้สินค้าไม่เพียงพอ และในมาตรา 30 ที่ระบุว่าห้ามมิให้บุคคลใดกักตุนสินค้าควบคุม ซึ่ง ‘ชุดตรวจ ATK’ ถือเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ดังนั้น หากผู้บริโภคคนใดที่พบว่าราคาชุดตรวจ ATK แพงกว่าที่เคยซื้อมา สามารถร้องเรียนไปที่กรมการค้าภายใน เบอร์สายด่วน 1569 หรืออีเมล 1569@dit.go.th หรือสามารถร้องเรียนกับศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) สอบ. ได้อีกทาง ที่อีเมล : tcc.complaint@thaiconsumerscouncil.org หรือโทร 081 134 9216
 
ที่มา : สภาองค์กรของผู้บริโภค
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายน่ารู้ : จะถูก จะแพง ต้องแสดงราคาไว้ก่อน #แม่ค้าออนไลน์

กฎหมายน่ารู้ : จะถูก จะแพง ต้องแสดงราคาไว้ก่อน #แม่ค้าออนไลน์ 4 รายการ ที่แม่ค้าออนไลน์ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ 1. ราคาสินค้า2. ค่าบริการ เช่น ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์3. รายละเอียดสินค้าหรือบริการ เช่

อ่านบทความนี้

รู้ทันภัย การหลอกลวงซื้อขายออนไลน์

A  ถูกลักลอบ / โจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตระหว่างชำระเงินออนไลน์    A-1 ติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อระงับการใช้งาน    A-2 ทำลายบัตรเก่าทิ้ง โดยเฉพาะเน้นทำลายแ

อ่านบทความนี้

การถวายสังฆทาน... ผู้ซื้อควรสังเกตอะไรบ้างก่อนตัดสินใจซื้อ OCC 1212 มีข้อแนะนำตามนี้เลย!!

การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญของชาวพุทธวิธีหนึ่ง ด้วยการถวายสิ่งของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์ ซึ่งนำความอิ่มบุญอิ่มใจแก่ผู้ทำบุญเอง ทั้งยังได้อุทิศผลบุญนี้ให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  ยิ่งในช่วงเข้าพร

อ่านบทความนี้