OAE RCMO กระดานเศรษฐี : เกษตรกรมีโอกาส

25 ต.ค. 2561 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
OAE RCMO กระดานเศรษฐี : เกษตรกรมีโอกาส

การทำธุรกิจนั้น “ตัวเลข” นับเป็นสิ่งสำคัญในการตอบเราได้ว่า การดำเนินการนั้นคุ้มต่อต่อการลงทุนหรือไม่ แม้แต่ในด้านการเกษตรที่เกษตรกรดำเนินการผลิตและออกจำหน่าย บางครั้งเราก็อยากจะล่วงรู้ตัวเลขเพื่อนำมาคำนวณเมล็ดพันธุ์ว่ารายได้จะออกดอกออกผลได้เท่าใด จึงทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน OAE RCMO (โอเออี อาร์ซีโม) มาเพื่อช่วยเกษตรกรในการคำนวณต้นทุนการผลิต และเปรียบเทียบต้นทุนในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

จึงไม่น่าแปลกใจที่แอปพลิเคชัน OAE RCMO ได้รับรางวัลชนะเลิศการันตีถึงประโยชน์การใช้งานในประเภท E-Government & Services ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล บริการประชาชนในการประกวดโครงการ ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ (TICTA) เมื่อปี 2016 ที่สามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแก่เกษตรกร ผ่านขั้นตอน ดังนี้

  1. เริ่มแรกผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android สามารถค้นหาแอปพลิเคชันนี้ที่ช่องสืบค้นด้วยการพิมพ์คำว่ากระดานเศรษฐี:เกษตรกรมีโอกาส
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรกโดยมีข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้สร้างแปลงที่ดินของตัวเองขึ้นมาจากจุดที่อยู่ ซึ่งในระบบจะแสดงผลว่า พืชผลชนิดใดที่เหมาะกับการปลูกโดยมีสัญลักษณ์รูปดาวเพื่อบ่งบอกความเหมาะสมในพื้นที่นั้นๆ โดยมีกลุ่มพืช กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มประมงให้เลือก
  3. หลังจากได้คำตอบที่เหมาะสมแล้วว่า พื้นที่ที่เราสร้างหรือมีอยู่เหมาะกับการปลูกอะไร ผู้ใช้งานต้องเข้าไปตั้งค่าพื้นที่ว่า เรามีพื้นที่เท่าใด ต้องการผลิตในจำนวนแค่ไหน ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าเสื่อมอุปกรณ์เท่าใด รวมถึงพื้นที่ผลิตต้องเสียค่าเช่าหรือไม่ หรือเป็นพื้นที่ของตนเอง
  4. ผู้ใช้งานต้องกรอกตัวเลขลงไปในต้นทุนต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งในตัวเลขเหล่านั้นจะมีผลสำคัญต่อการคำนวณถึงด้านต้นทุนที่จะเอามาคิดกับการคาดการณ์ด้านการเก็บเกี่ยวที่เราตั้งค่าไว้ตอนแรกในแปลงที่ดิน 
  5. หลังจากกรอกตัวเลขเสร็จสิ้น ระบบจะทำการประมวลผลผ่านการคำนวณออกมาให้ผู้ใช้งานเห็นเป็นตัวเลขว่า การผลิตในรอบนี้จะได้ผลรายได้คาดการณ์ประมาณเท่าใด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำมาเทียบกับเมนูค่าเฉลี่ยในแถบด้านบนซ้าย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้ด้วย 

 

หากกล่าวในเชิงเปรียบเทียบ OAE RCMO คงเป็นเสมือนเครื่องคิดเลขอเนกประสงค์ของเกษตรกรที่จะมาช่วยเหลือและคำนวณรายรับ-รายจ่ายในจุดต่างๆ ที่มีมากมายในการทำธุรกิจ ซึ่งผลการคำนวณก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรไทยได้นำประกอบการตัดสินใจในการทำเกษตรแต่ละครั้ง และลดขั้นตอนการคำนวณยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่ใช้งานแอปพลิเคชัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

พืชผัก-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชทางเลือกเพิ่มมูลค่าในนาข้าวไม่เหมาะสม

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ไข่ไก่ แล

อ่านบทความนี้

CAT สนับสนุนระบบ IoTพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รร.สระบุรีวิทยาคม

CAT นำระบบไอโอที (Internet of Things) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเพื่อก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยสร้างใจรักเกษตรไฮเทค ส่งเสริมการเรียนการ

อ่านบทความนี้

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอมและเลี้ยงกุ้ง หนุนใช้เอฟทีเอเพิ่มยอดส่งออก

“วีรศักดิ์”ลงใต้ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอม และเลี้ยงกุ้ง พบมีศักยภาพในการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ แนะใช้โอกาสจากเอฟทีเอเป็นใบเบิกทางส่งสินค้าออกไปขาย หลังคู่ค้าลดภาษีนำเข้าให้ไทย ชี้ตล

อ่านบทความนี้