เดินหน้าแผนพัฒนา “สับปะรด พ.ศ.2566 – 2570” ดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและแปรรูปสับปะรดระดับโลก

18 เม.ย. 2566 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เดินหน้าแผนพัฒนา “สับปะรด พ.ศ.2566 – 2570” ดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและแปรรูปสับปะรดระดับโลก
ที่ประชุม ครม. (11 เม.ย. 66) รับทราบร่างแผนพัฒนาด้านสับปะรด พ.ศ.2566 – 2570 ตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ
 
สำหรับร่างแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางระดับโลกในการผลิต แปรรูป และสร้างคุณค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจจากสับปะรดอย่างยั่งยืน” ขับเคลื่อนภายใต้ 5 พันธกิจหลัก :
 
• “สนับสนุนและพัฒนาสับปะรด” ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
• ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา “ระบบการวิจัยและสายพันธุ์” รวมทั้งการบริหารจัดการแปลง ดินและน้ำ บริหารโซนนิ่งการเกษตร การจัดระบบโลจิสติกส์ และการบริหารผลผลิต
• เสริมสร้างขีดความสามารถและการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน
• ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิตเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพ สามารถบริหารจัดการการเกษตรที่ยั่งยืนด้วยตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• ส่งเสริมการสร้างสรรค์วิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและการตลาด
 
สำหรับตัวชี้วัดของร่างแผนฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย :
• พื้นที่ปลูกที่ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากนโยบายภาครัฐ จำนวน 1,000 ไร่ต่อปี
• ผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
• มูลค่าการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ต่อปี
 
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67216
-------------------ฃ
Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟาร์มไก่ไข่ อารมณ์ดี จุดเริ่มต้นแนวคิด "เกษียณก่อนวัย"

‘เกษียณก่อนวัย’ แนวคิดเตรียมพร้อมชีวิตบั้นปลายจากเกษตรรุ่นใหม่อย่าง น้องมด ปุญญิศา อั่วทู เจ้าของฟาร์มไก่ และดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.1 ล้านภายในเวลาไม่กี่เดือน สิ่งที่ทำให้

อ่านบทความนี้

ล้ำไปอีกขั้น!! สตาร์ทอัพเมกาปั้นหุ่นยนต์ปลูกผัก ลดขั้นตอนที่ใช้คน แถมช่วยประหยัดน้ำ

อุตสาหกรรมการเกษตร ยังคงเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสำคัญ เพราะหากสามารถผลิตผล หรือมีนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยยกระดับก็จะทำให้สามารถสร้างแหล่งอาหารที่มีประสิทธิภาพของผู้คนปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยเทคโนโลยีที่

อ่านบทความนี้

ใครเคยลองแล้วบ้าง?! "น้ำมันขี้ม้อน" สุดยอดไอเท็มเด็ดแห่งปี สรรพคุณช่วยต้านมะเร็ง บำรุงสมอง

ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ หัวหน้าทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า นาโนเทค ร่วมกับศูนย์วิจ

อ่านบทความนี้