ลุยเมืองจันท์ เปิดฤดูกาลผลไม้ตะวันออก เที่ยวเชิงเกษตร ชูอัตลักษณ์ทุเรียนไทยหนึ่งเดียวในโลก

29 มี.ค. 2566 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ลุยเมืองจันท์ เปิดฤดูกาลผลไม้ตะวันออก เที่ยวเชิงเกษตร ชูอัตลักษณ์ทุเรียนไทยหนึ่งเดียวในโลก
นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิดงานฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566 ณ ณ สวนรินรดี ค.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ว่า ภาพรวมของผลไม้ในภาคตะวันออกมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ปัจจุบันเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว ทำให้ภาคเกษตรต้องมีการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ สร้างความน่าเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และผสมผสานการท่องเที่ยวเกษตรลงไปในสวนไม้ผล เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว แต่ยังเน้นคุณภาพมาตรฐานและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของผลไม้ไทย
 
ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
 
โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่
1. มาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิตที่แหล่งผลิต (สวน)
2. มาตรการการขึ้นทะเบียนนักคัด นักตัดทุเรียน
3. มาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิตตลาดส่งออก (ตรวจก่อนปิดตู้ส่งออก)
นอกจากนี้ ฝากไปยังผู้ประกอบการให้ช่วยกันดูแลเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นลำไย รและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีโอกาสทางการค้าสูง เนื่องจากจีนกำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้น
 
และมอบหมายให้ฑูตเกษตรเน้นสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ ‘ทุเรียนไทยทุเรียนคุณภาพ’ ในประเทศจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยมุ่งเน้น 1. คุณภาพ 2. ความปลอดภัย และ 3. อัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนชาติใด เนื่องจากทุเรียนไทยแต่ละจังหวัดมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รสชาติอร่อย เพราะมีดินที่อุดมสมบูรณ์
 
ขอฝากเกษตรกร และผู้ประกอบการ ร่วมกันรักษาคุณภาพมาตรฐานทุเรียนไทย ไม่ตัดทุเรียนอ่อน มาจำหน่าย
 
ที่มา : NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ล้ำไปอีกขั้น!! สตาร์ทอัพเมกาปั้นหุ่นยนต์ปลูกผัก ลดขั้นตอนที่ใช้คน แถมช่วยประหยัดน้ำ

อุตสาหกรรมการเกษตร ยังคงเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสำคัญ เพราะหากสามารถผลิตผล หรือมีนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยยกระดับก็จะทำให้สามารถสร้างแหล่งอาหารที่มีประสิทธิภาพของผู้คนปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยเทคโนโลยีที่

อ่านบทความนี้

ใครเคยลองแล้วบ้าง?! "น้ำมันขี้ม้อน" สุดยอดไอเท็มเด็ดแห่งปี สรรพคุณช่วยต้านมะเร็ง บำรุงสมอง

ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ หัวหน้าทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า นาโนเทค ร่วมกับศูนย์วิจ

อ่านบทความนี้

เปิดตัวข้าว 4 พันธุ์ใหม่ ชูจดเด่นให้ผลผลิตสูง-เริ่มจไหน่ายให้เกษตรกรธันวาคม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการพิจารณารับรอ

อ่านบทความนี้