กษ. ประกาศ ปี 66 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีเกษตรไทย เร่งตั้ง “ศูนย์ AIC” ทั่วประเทศ ยกระดับการพัฒนาภาคเกษตร

11 ม.ค. 2566 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กษ. ประกาศ ปี 66 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีเกษตรไทย เร่งตั้ง “ศูนย์ AIC” ทั่วประเทศ ยกระดับการพัฒนาภาคเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย คกก.บริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เผยว่า ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารชั้นนำของโลก (Kitchen of the World)
 
ดังนั้น การพัฒนาหรือการต่อยอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเมดอินไทยแลนด์ (Made in Thailand ) จะเป็น “คานงัด” ที่สำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนให้ภาคเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ
 
บอร์ด AIC จึงให้ปี 66 เป็น “ปีแห่งเทคโนโลยีเกษตรไทย” เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 โดยจะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างและระบบใหม่ ดังนี้
 
• ระดับประเทศ > จัดตั้งสร้างองค์กรเครือข่ายความ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ฯ
• ระดับจังหวัด > เพิ่มความร่วมมือ ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศ (AIC ประเภท Center of Excellence : CoE) 23 ศูนย์ กับ ศูนย์ AIC ระดับพื้นที่ (AIC area based) ทั้ง 77 จังหวัด
• ระดับอำเภอ > ตั้งศูนย์ AIC อำเภอขึ้นในสำนักงานเกษตรอำเภอ
• ระดับตำบล > ตั้งศูนย์ AIC ในระดับตำบลที่ อบต. หรือ เทศบาล ตำบล
• จัดตั้ง “อาสา AIC” ตำบล ดำเนินการเปิดรับสมัคร หรือคัดสรร อาสา AIC ตำบลละอย่างน้อย 1 คน (สรรหาจาก Young Smart Farmer และ Smart Farmer)
 
ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจาก ศูนย์ AIC คือ องค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน รวมทั้งแหล่งความรู้ด้าน e-commerce ที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เกษตรกรก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 ได้อย่างครบวงจร
 
 
Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟาร์มไก่ไข่ อารมณ์ดี จุดเริ่มต้นแนวคิด "เกษียณก่อนวัย"

‘เกษียณก่อนวัย’ แนวคิดเตรียมพร้อมชีวิตบั้นปลายจากเกษตรรุ่นใหม่อย่าง น้องมด ปุญญิศา อั่วทู เจ้าของฟาร์มไก่ และดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.1 ล้านภายในเวลาไม่กี่เดือน สิ่งที่ทำให้

อ่านบทความนี้

ล้ำไปอีกขั้น!! สตาร์ทอัพเมกาปั้นหุ่นยนต์ปลูกผัก ลดขั้นตอนที่ใช้คน แถมช่วยประหยัดน้ำ

อุตสาหกรรมการเกษตร ยังคงเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสำคัญ เพราะหากสามารถผลิตผล หรือมีนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยยกระดับก็จะทำให้สามารถสร้างแหล่งอาหารที่มีประสิทธิภาพของผู้คนปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยเทคโนโลยีที่

อ่านบทความนี้

ใครเคยลองแล้วบ้าง?! "น้ำมันขี้ม้อน" สุดยอดไอเท็มเด็ดแห่งปี สรรพคุณช่วยต้านมะเร็ง บำรุงสมอง

ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ หัวหน้าทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า นาโนเทค ร่วมกับศูนย์วิจ

อ่านบทความนี้