ไทย - เยอรมนี จับมือทำนาวิถีใหม่ “ผลิตข้าวยั่งยืน” นำร่องวิถีทำนารูปแบบใหม่ ลดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

21 ธ.ค. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไทย - เยอรมนี จับมือทำนาวิถีใหม่ “ผลิตข้าวยั่งยืน” นำร่องวิถีทำนารูปแบบใหม่ ลดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
ไทยร่วมมือกับเยอรมนี ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - ภาคเกษตรกรรม ดำเนินการในปี 2561 - 2565 โดยฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรในการผลิตข้าวยั่งยืน ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี เรียนรู้วิธีการตรวจวัดและคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำร่องใน 6 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 915,053 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี้ ยังประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับข้าวยั่งยืน (Thai Agricultural Standard for Sustainable Rice: TAS) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแล การจัดการโรค ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดเก็บสินค้าข้าว เพื่อผลักดันให้ข้าวไทยเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ที่มา: ไทยคู่ฟ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ล้ำไปอีกขั้น!! สตาร์ทอัพเมกาปั้นหุ่นยนต์ปลูกผัก ลดขั้นตอนที่ใช้คน แถมช่วยประหยัดน้ำ

อุตสาหกรรมการเกษตร ยังคงเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสำคัญ เพราะหากสามารถผลิตผล หรือมีนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยยกระดับก็จะทำให้สามารถสร้างแหล่งอาหารที่มีประสิทธิภาพของผู้คนปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยเทคโนโลยีที่

อ่านบทความนี้

ใครเคยลองแล้วบ้าง?! "น้ำมันขี้ม้อน" สุดยอดไอเท็มเด็ดแห่งปี สรรพคุณช่วยต้านมะเร็ง บำรุงสมอง

ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ หัวหน้าทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า นาโนเทค ร่วมกับศูนย์วิจ

อ่านบทความนี้

เปิดตัวข้าว 4 พันธุ์ใหม่ ชูจดเด่นให้ผลผลิตสูง-เริ่มจไหน่ายให้เกษตรกรธันวาคม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการพิจารณารับรอ

อ่านบทความนี้