นายกฯ ย้ำส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องสถานการณ์ ให้นักลงทุนเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทย

04 ก.พ. 2565 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายกฯ ย้ำส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องสถานการณ์ ให้นักลงทุนเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ว่า ความร่วมมือกันทำงานในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายเรื่องมีความก้าวหน้าโดยลำดับและดีขึ้นต่อเนื่อง พร้อมขอให้ทุกคนได้ช่วยกันทำงานต่อไปเพื่อให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยขอให้บีโอไอทบทวนปรับปรุงมาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทย

สำหรับมติที่ประชุมบอร์ดบีโอไอที่สำคัญ มีดังนี้

✔️เห็นชอบการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร และเปิดประเภทกิจการใหม่

✔️รับทราบรายงานสถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2564 มีมูลค่ารวม 642,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวนโครงการรวม 1,674 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

✔️คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น 340,490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 ของมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย EEC มีการขอรับการส่งเสริมจำนวน 453 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 220,500 ล้านบาท

✔️ คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในปี 2564 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,732 ล้านบาท จำนวน 180 โครงการ ตั้งแต่ปี 2558 – 2564 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มีมูลค่ารวม 99,709 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 999 โครงการ ส่วนการลงทุน BCG รวมกว่า 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้าวไทยขั้นเทพวว.วิจัยพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ผสมสารจาก ‘ถั่งเช่า’ เพิ่มมูลค่าสารอาหาร-อัพราคาข้าวไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขับเคลื่อนนโยบาย BCG พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโ

อ่านบทความนี้

ถูกใจเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวของใหม่ งาแดง ‘อุบลราชธานี 3’ ให้ผลผลิตสูงมากถึง 200 กิโลกรัม/ไร่ 

กรมวิชาการเกษตร ถอยพันธุ์งาป้ายแดง "อุบลราชธานี 3" ให้ผลผลิตสูงกว่า 200 กิโลกรัม/ไร่ ถูกใจเกษตรกร ให้ปริมาณน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงกว่า 46 เปอร์เซ็นต์ ชนะเลิศพันธุ์เดิมอุบลราชธานี 1 และ 2 แถมต้

อ่านบทความนี้

เพลินหูสวนทุเรียนเมืองพังงาไอเดียดี เปิดเพลงให้ต้นทุเรียนฟัง วันละ 2 รอบ ปลูก 3 ปีเริ่มออกดอก

ที่สวนทุเรียนอินทรีย์อารมณ์ดี ม.1 บ้านทุ่งมะพร้าว ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ เจ้าของสวนได้นำเยี่ยมชมการดูแลจัดการสวนบนพื้นที่เนินเขา ที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย ไม่

อ่านบทความนี้