กระทรวงเกษตรฯ จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานตามที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

30 ธ.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงเกษตรฯ จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานตามที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กระทรวงเกษตรฯ จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานตามที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกระเบียบใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People’s Republic China: GACC) ได้ออกระเบียบใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหาร คือ ระเบียบฉบับที่ 248 (Decree 248) ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (Regulations on the Registration and Administration of Overseas Producers of Imported Food: Decree 248) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง จึงได้จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) คู่มือการเข้าใช้ระบบฉบับภาษาไทย 2) คู่มือการดำเนินงานการให้บริการของทางการ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน” ฉบับภาษาไทย และ 3) เอกสารรวบรวมประเด็นข้อคำถามของผู้ผลิตอาหารที่พบบ่อยในการปฏิบัติตาม Decree 248 (FAQ) จากการประสานงานกับศุลกากรจีน และการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและศุลกากรจีน

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการผลิตอาหารของไทยที่จะส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.moac.go.th/site-home หรือ https://www.opsmoac.go.th/news-preview-432991791570

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่ออนาคตเกษตรกร‼เด็กไทยทำแอปฯคว้าแชมป์อาเซียน เชื่อมชาวนาขายข้าวถึงบ้าน ลดช่องว่างพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ

โจทย์ใหญ่ปัญหาเกษตรกรยากจน รายได้ไม่คุ้มกับค่าแรง ถูกหยิบยก และนำเสนอทางออกบนเวทีอาเซียน ผ่าน 2 เด็กไทย "Youth Forward" ทีมมัธยมฯ หนึ่งเดียวของแข่งขัน ASEAN DSE ระดับภูมิภาค จนสามารถเอาชนะใจกรรมการและ

อ่านบทความนี้

ถึงกับว้าว‼เกษตรกรนครพนมลุยต่อเนื่อง หนุนปลูก ‘หญ้าเนเปียร์’ อาหารเลี้ยงสัตว์-ผลิตพลังงานไฟฟ้า

ถึงกับว้าวเกษตรกรนครพนมลุยต่อเนื่อง หนุนปลูก ‘หญ้าเนเปียร์’ อาหารเลี้ยงสัตว์-ผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าร

อ่านบทความนี้

ต้องเคลียร์‼️เกษตรฯเตือนเจ้าของไร่ทานตะวัน เฝ้าระวัง ‘เพลี้ยจักจั่นฝ้าย’ ภัยเงียบมาพร้อมลมหนาว-แนะวิธีป้องกัน

ลมหนาวเริ่มมาเยือน ฝนเริ่มจะจางหาย กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกทานตะวันเตรียมรับมือ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย แม้จะเป็นแมลงศัตรูพืชปากดูดที่มีระบาดได้ทั้งปี แต่การระบาดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อฝนทิ้

อ่านบทความนี้