กระทรวงเกษตรฯ จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานตามที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

30 ธ.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงเกษตรฯ จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานตามที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กระทรวงเกษตรฯ จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานตามที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกระเบียบใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People’s Republic China: GACC) ได้ออกระเบียบใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหาร คือ ระเบียบฉบับที่ 248 (Decree 248) ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (Regulations on the Registration and Administration of Overseas Producers of Imported Food: Decree 248) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง จึงได้จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) คู่มือการเข้าใช้ระบบฉบับภาษาไทย 2) คู่มือการดำเนินงานการให้บริการของทางการ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน” ฉบับภาษาไทย และ 3) เอกสารรวบรวมประเด็นข้อคำถามของผู้ผลิตอาหารที่พบบ่อยในการปฏิบัติตาม Decree 248 (FAQ) จากการประสานงานกับศุลกากรจีน และการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและศุลกากรจีน

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการผลิตอาหารของไทยที่จะส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.moac.go.th/site-home หรือ https://www.opsmoac.go.th/news-preview-432991791570

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ย้ำส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องสถานการณ์ ให้นักลงทุนเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ว่า ความร่วมมือกันทำงานในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายเรื่องมีความ

อ่านบทความนี้

ข้าวไทยขั้นเทพวว.วิจัยพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ผสมสารจาก ‘ถั่งเช่า’ เพิ่มมูลค่าสารอาหาร-อัพราคาข้าวไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขับเคลื่อนนโยบาย BCG พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโ

อ่านบทความนี้

ถูกใจเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวของใหม่ งาแดง ‘อุบลราชธานี 3’ ให้ผลผลิตสูงมากถึง 200 กิโลกรัม/ไร่ 

กรมวิชาการเกษตร ถอยพันธุ์งาป้ายแดง "อุบลราชธานี 3" ให้ผลผลิตสูงกว่า 200 กิโลกรัม/ไร่ ถูกใจเกษตรกร ให้ปริมาณน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงกว่า 46 เปอร์เซ็นต์ ชนะเลิศพันธุ์เดิมอุบลราชธานี 1 และ 2 แถมต้

อ่านบทความนี้