เดี๋ยวมาอีกเพียบ‼️ พ่อค้าต่างชาติแห่บินซื้อ “หมาก” ราคาพุ่ง 70-100 บาท/กก. อินเดีย-จีน-เมียนมา-ดูไบ-เวียดนามเหมา

27 ธ.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เดี๋ยวมาอีกเพียบ‼️ พ่อค้าต่างชาติแห่บินซื้อ “หมาก” ราคาพุ่ง 70-100 บาท/กก. อินเดีย-จีน-เมียนมา-ดูไบ-เวียดนามเหมา

นายณรงค์สิชณ์ สุทธาทิพย์ ผู้รับซื้อหมากรายใหญ่ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันรับซื้อทั้งหมากแห้ง (หมากแดง) หมากสดจากเกษตรกรและพ่อค้าย่อยที่รับซื้อนำมาคัดไซซ์ ตาก-อบแห้ง ทำคุณภาพเป็นหมากแห้ง 100% ส่งให้พ่อค้าไทยที่ส่งออกและพ่อค้าต่างประเทศ อินเดีย จีน เมียนมา ดูไบ ซึ่งเข้ามาติดต่อรับซื้อโดยตรง เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ทำให้ราคาหมากปีนี้ราคาสูงขึ้น

ตั้งแต่ช่วงก่อนถึงฤดูกาลในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ราคารับซื้ออยู่ที่ กก.ละ 50 บาท สูงกว่าปี 2563 ราคา 35-40 บาท ราคาเฉลี่ยทั้งปี 60 บาท/กก. คาดว่าปีนี้เฉลี่ยน่าจะถึง 70 บาท/กก. เพราะปริมาณหมากน่าจะน้อยกว่าปีก่อน

รับซื้อทั้งหมากแห้งที่แกะเปลือกแล้วและหมากสุกเป็นลูก นำไปตากแดดและอบให้แห้ง จากนั้นนำมาคัดไซซ์ตามขนาดมาตรฐาน แบ่งเป็น 3 เกรดคือ เกรดคุณภาพดีราคา 50 บาท/กก. หมากลาย 10-20 บาท/กก.

หมากเสีย 5 บาท/กก. มีออร์เดอร์เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง รายละ 4-10 ตัน แต่ละปีมีสต๊อกหมุนเวียนซื้อขาย 50-60-100 ตัน ไม่มีสต๊อกข้ามปี เพราะเก็บไว้นานข้ามปีมีปัญหาเรื่องมอด ตอนนี้มีพ่อค้าเวียดนามมาซื้อหมากดิบและหมากสุกไปแกะเปลือกขายเองด้วย

นางสาวดวงพร เวชสิทธิ์ เกษตรกร อ.คิชกูฏ จ.จันทบุรี กล่าวว่า ที่สวนปลูกหมาก 3,000 ต้น แซมในสวนมังคุด พื้นที่ 30 ไร่ เพราะราคาดีและไม่ต้องดูแลมาก โดยเลือกปลูก 3 พันธุ์ ที่ลูกใหญ่เนื้อมาก คือ
พันธุ์หมากเวียดนาม (ลูกเขียว) พันธุ์พื้นบ้านหรือตูดแตก และพันธุ์ 5 ดาว หมากเตี้ยคนไม่นิยม ลูกไม่ดก ช่วงปี 2563-2564 ราคาหมากแดงดีมาก กก.ละ 4-5 บาท ปี 2564 ขึ้นมา 9-10 บาท เคยสูงถึง 20 บาท หมากเวียดนาม ราคา กก.ละ 70 บาท บางครั้งสูงถึง 80 บาท

“ควรส่งเสริมให้หมากเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออก โดยให้ความรู้การทำคุณภาพ การพัฒนาสายพันธุ์ เพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณมาก สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรตัดสินใจปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะยังมีปลูกกันน้อยเทียบกับภาคใต้ ขณะที่สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นมีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกมาลงทุนใช้นวัตกรรมแปรรูปหมากแดงที่ลดขั้นตอนและระยะเวลา เพราะภาคตะวันออกมีช่วงฝนตกยาวนาน 7-8 เดือน เกษตรกรจะขายตรงได้ราคาสูงขึ้น”

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร รายงานว่า ปี 2564 มีแผนผลิตพันธุ์หมาก 5,000 ต้น ปี 2565 มีแผนการผลิต 3,000 ต้น โดยขายราคาต้นละ 15 บาท จำกัดเกษตรกรซื้อได้คนละไม่เกิน 250 ต้น

ทั้งนี้ การทำแผนการผลิตในแต่ละปีจะคำนึงถึงยอดการสั่งจองของเกษตรกรเป็นหลัก หากได้รับความนิยมในตลาดต้องหารือไปยังหน่วยงานกลาง เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีถัดไป ขณะนี้มีเกษตรกรจากทุกภาคโทร.เข้ามาสอบถามกันจำนวนมาก

ขอบคุณข้อมูล
https://www.prachachat.net/local-economy/news-818725

☎️ ปรึกษาปัญหาเกษตรโทร.02-104-9999

🚨 ช่องทำเกษตรอินทรีย์ 👉 https://bit.ly/เกษตรเพียวเพียว

 

ที่มา : เกษตรนิวส์ ข่าวเกษตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่ออนาคตเกษตรกร‼เด็กไทยทำแอปฯคว้าแชมป์อาเซียน เชื่อมชาวนาขายข้าวถึงบ้าน ลดช่องว่างพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ

โจทย์ใหญ่ปัญหาเกษตรกรยากจน รายได้ไม่คุ้มกับค่าแรง ถูกหยิบยก และนำเสนอทางออกบนเวทีอาเซียน ผ่าน 2 เด็กไทย "Youth Forward" ทีมมัธยมฯ หนึ่งเดียวของแข่งขัน ASEAN DSE ระดับภูมิภาค จนสามารถเอาชนะใจกรรมการและ

อ่านบทความนี้

ถึงกับว้าว‼เกษตรกรนครพนมลุยต่อเนื่อง หนุนปลูก ‘หญ้าเนเปียร์’ อาหารเลี้ยงสัตว์-ผลิตพลังงานไฟฟ้า

ถึงกับว้าวเกษตรกรนครพนมลุยต่อเนื่อง หนุนปลูก ‘หญ้าเนเปียร์’ อาหารเลี้ยงสัตว์-ผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าร

อ่านบทความนี้

ต้องเคลียร์‼️เกษตรฯเตือนเจ้าของไร่ทานตะวัน เฝ้าระวัง ‘เพลี้ยจักจั่นฝ้าย’ ภัยเงียบมาพร้อมลมหนาว-แนะวิธีป้องกัน

ลมหนาวเริ่มมาเยือน ฝนเริ่มจะจางหาย กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกทานตะวันเตรียมรับมือ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย แม้จะเป็นแมลงศัตรูพืชปากดูดที่มีระบาดได้ทั้งปี แต่การระบาดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อฝนทิ้

อ่านบทความนี้