สู่อนาคตยั่งยืน‼️กรมปศุสัตว์เห็นชอบโครงการใหม่ อาหารสัตว์ ‘วัตถุดิบสีเขียว’ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-พยุงราคาวัตถุดิบ

18 พ.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สู่อนาคตยั่งยืน‼️กรมปศุสัตว์เห็นชอบโครงการใหม่ อาหารสัตว์ ‘วัตถุดิบสีเขียว’ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-พยุงราคาวัตถุดิบ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า สภาวการณ์การผลิตสินค้าอาหาร และการค้าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์น้ำต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจุบันตลาดในต่างประเทศมีนโยบายที่มุ่งเน้นไปในด้านการผลิตสินค้าที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเป็นเงื่อนไขการแข่งขันทางการค้าที่อยู่เหนือการแข่งขันด้านราคา เช่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย ได้ออกมาตรการเกี่ยวกับสินค้ายั่งยืนอาทิ EU Green deal และ ESG: Environmental Social and Governance เป็นต้น

ขณะที่ภาคเอกชนมักจะเคลื่อนไหวและบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ อย่างรวดเร็วกว่าภาครัฐ อาทิ Tesco และ Walmart ที่ได้ออกนโยบายเกี่ยวกับสินค้ายั่งยืน โดยจะตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้า เช่น พืชวัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหารสัตว์จะต้องไม่มาจากการทำลายป่า เป็นต้น หากไทยไม่ปรับตัวในประเด็นนี้ให้ทันเวลา อุตสาหกรรมอาหารของไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทันที

‘ที่ผ่านมา เรามีมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัย (GAP) มีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา และลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่า เช่น โครงการไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ ซึ่งรณรงค์ส่งเสริมกันมาโดยตลอด ดังนั้น การที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้นำในประเด็นนี้และพร้อมที่จะเป็นแกนกลางของภาครัฐในการสนับสนุนส่งเสริมให้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นวัตถุดิบสีเขียว ที่ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม’

ทั้งนี้ วัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้นทางของห่วงโซ่การผลิตอาหาร โดยสมาคมฯ จะดำเนินการร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพื่อให้วัตถุดิบหลักทั้งสามชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และมันสำปะหลัง เข้าสู่ระบบสีเขียวทั้งหมด ภายใน 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2565-2570

นอกจากนี้ นายพรศิลป์ยังกล่าวถึง กรณีข้าวของชาวนาในขณะนี้ที่มีราคาตกต่ำ เนื่องจากส่งออกไม่ได้ สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีการหารือร่วมกับภาครัฐและโรงสีมาระยะหนึ่งแล้ว และสมาคมพร้อมที่จะช่วยเหลือและยืนเคียงข้างชาวนา โดยทำการรับซื้อปลายข้าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา และนำมาทดแทนปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งสมาชิกแต่ละบริษัทได้ติดต่อประสานความร่วมมือกับโรงสีข้าวแล้วหลายแห่ง

โครงการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ “วัตถุดิบสีเขียว” จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิต โดยต้องตระหนักเสมอว่า ต่อให้ผลิตสินค้าออกมาได้ในราคาถูกเพียงใด หากมีบางข้อต่อของห่วงโซ่ยังคงทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว สินค้านั้นก็ขายไม่ได้อยู่ดี

ขอบคุณภาพ-ข้อมูล
www.naewna.com/local/614732

☎️ ปรึกษาปัญหาเกษตรโทร.02-104-9999

🚨 ช่องทำเกษตรอินทรีย์ 👉 https://bit.ly/เกษตรเพียวเพียว

 

ที่มา : เพจเกษตรนิวส์ ข่าวเกษตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเกษตรกร‼ดีป้าเปิดตัวแอปฯใหม่ ‘ฟ้าฝน’ ช่วยรับมือภัยธรรมชาติ คาดการณ์ภูมิอากาศล่วงหน้า 7 วัน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ส่งผลต่อการ

อ่านบทความนี้

อนาคตต้องมา!! ‘ถั่วมูคาน่า’ พืชคลุมดินมาแรง ลดต้นทุนปุ๋ยเคมี-ยาฆ่าหญ้า ชี้ผลิตปุ๋ยไนโตรเจนดีกว่าพืชชนิดอื่น

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการลดการใช้ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้า ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อผู้บริโภคแล้ว ยังมีผลต่อตัวของเกษตรกรเองด้วยโดยแนวทางที่จะลดการใช้ยาฆ่าหญ้า ในพื้นที่เพาะปลูกได้นั้น ข

อ่านบทความนี้

เริ่มมีความหวัง!! รมต.สาธารณสุขลุยเรื่องกัญชา แก้กฎหมายพ.ร.บ.ยาเสพติด ทลายทุกข้อจำกัด-ปชช.ต้องได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 64 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ฯ เขตสุขภาพที่ 8 จ.บึงกาฬ วิสาหกิจชุมช

อ่านบทความนี้