ดันเทรนด์สุขภาพ!! เกษตรฯเผยตัวเลขพืชเศรษฐกิจ ดันสมุนไพรไทยโตปีละ10% หวังรุกตลาดอาหารเสริม-ยา-เวชสำอาง

10 มิ.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดันเทรนด์สุขภาพ!! เกษตรฯเผยตัวเลขพืชเศรษฐกิจ ดันสมุนไพรไทยโตปีละ10% หวังรุกตลาดอาหารเสริม-ยา-เวชสำอาง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และมุ่งเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสมุนไพรไทยเติบโตทุกปี ถึงปีละ 10%

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นโอกาสพืชสมุนไพรว่าสามารถเติบโตได้ทั้งตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงสั่งการให้ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.) และ อ.ต.ก. ส่งข้อมูลการผลิต พื้นที่เพาะปลูก และตลาด ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2564 เพื่อวางแผนต่อไป

ดังนั้น เนื่องจากสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการประกอบอาหาร เป็นยารักษาโรค อาหารเสริมดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสําอาง ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาสนใจและรักสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละมากกว่า 10% รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจึงสั่งให้หน่วยงานส่งเสริมการปลูกสมุนไพร เช่น ขิง กระชายขาว กัญชง ขมิ้นชัน เพื่อรองรับคามต้องการที่สูงขึ้น โดยกำชับให้ขจัดปัญหาตั้งแต่การผลิต แปรรูปไปถึงการวิจัย เร่งสร้างความสมดุล เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ให้เกิดความยั่งยืน”

สำหรับ การขับเคลื่อนนโยบายสมุนไพรของรัฐบาลปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรปี 2560-2564 และ คณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่าพืชสมุนไพรมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก เนื่องจากสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกษตรกรรายได้และความมั่นคงในการดํารงชีพ จึงให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยรวมถึงพืชทางเลือกอื่นๆ

ขอบคุณข้อมูล
https://www.prachachat.net/economy/news-684775

ปรึกษาปัญหาเกษตรโทร.02-104-9999
ช่องทำเกษตรอินทรีย์  https://bit.ly/เกษตรเพียวเพียว
---------------------------
กด Like  และ ติดตามเพจ 
เพื่อรับข่าวสารด้านเกษตรก่อนใครได้ที่นี่
#ช่องเกษตรนิวส์ ดูได้ที่กล่อง PSI หมายเลข 72

บทความที่เกี่ยวข้อง

“เฉลิมชัย”แนะชะลอปลูกข้าวเพื่อรอฝน สั่งกรมชลฯดูแลข้าวนาปีในลุ่มเจ้าพระยา น้ำในเขื่อนหลักมีจำกัด ให้รับน้ำตามรอบเวรเพื่อกระจายน้ำให้ถึงพื้นที่ตอนล่าง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นล่าสุดได้สั่งการให้อธิบดีกรมชลประทานติดตามสภาพอากาศและวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อทุกภาคส

อ่านบทความนี้

ข่าวดี สำหรับเกษตรกร กรมเจรจาฯ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA”

ประกาศ!!!! ข่าวดี สำหรับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าอาหาร เกษตร และเกษตรแปรรูป กรมเจรจาฯ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาด

อ่านบทความนี้

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA”

ประกาศ!!!! ข่าวดี สำหรับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าอาหาร เกษตร และเกษตรแปรรูป กรมเจรจาฯ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาด

อ่านบทความนี้