“เฉลิมชัย”แนะชะลอปลูกข้าวเพื่อรอฝน สั่งกรมชลฯดูแลข้าวนาปีในลุ่มเจ้าพระยา น้ำในเขื่อนหลักมีจำกัด ให้รับน้ำตามรอบเวรเพื่อกระจายน้ำให้ถึงพื้นที่ตอนล่าง

08 มิ.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“เฉลิมชัย”แนะชะลอปลูกข้าวเพื่อรอฝน สั่งกรมชลฯดูแลข้าวนาปีในลุ่มเจ้าพระยา น้ำในเขื่อนหลักมีจำกัด ให้รับน้ำตามรอบเวรเพื่อกระจายน้ำให้ถึงพื้นที่ตอนล่าง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นล่าสุดได้สั่งการให้อธิบดีกรมชลประทานติดตามสภาพอากาศและวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนาปีลุ่มเจ้าพระยาซึ่งเพาะปลูกไปแล้ว 3.7 ล้านไร่ หรือ 47% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด แต่เมื่อประสบภาวะฝนทิ้งช่วง จะต้องจัดสรรน้ำไปช่วยไม่ให้เสียหาย ขณะนี้ได้น้ำที่ระบายเพิ่มจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์มาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลถึงเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทแล้ว และจะลำเลียงสู่พื้นที่ตอนล่างให้มากที่สุด

ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ตอนบนควบคุมการใช้น้ำในแม่น้ำสายหลักทั้ง ปิง ยม น่าน และเจ้าพระยา รวมถึงลำน้ำสาขา โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามรอบเวรการใช้น้ำอย่างเคร่งครัดเพื่อแบ่งปันน้ำให้ทั่วถึง สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวนาปี ขอให้ชะลอไปจนกว่าฝนจะตกสม่ำเสมอเพื่อลดความเสียหาย

ขณะนี้ น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ไม่สามารถไหลเข้าคลองในระบบชลประทานได้ จึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อส่งไปผลิตน้ำประปาและเลี้ยงพื้นที่เกษตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ มีน้ำรวมกันประมาณ 8,187 ล้าน ลบ.ม. หรือ 33% ของความจุอ่างฯ คิดเป็นน้ำใช้การได้เพียง 1,491 ล้าน ลบ.ม ซึ่งเป็นปริมาณที่จำกัด จำเป็นต้องช่วยกันประหยัด เพื่อให้เพียงพอใช้ในทุกกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการที่วางไว้


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวดี สำหรับเกษตรกร กรมเจรจาฯ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA”

ประกาศ!!!! ข่าวดี สำหรับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าอาหาร เกษตร และเกษตรแปรรูป กรมเจรจาฯ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาด

อ่านบทความนี้

ดันเทรนด์สุขภาพ!! เกษตรฯเผยตัวเลขพืชเศรษฐกิจ ดันสมุนไพรไทยโตปีละ10% หวังรุกตลาดอาหารเสริม-ยา-เวชสำอาง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และมุ่งเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสมุน

อ่านบทความนี้

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA”

ประกาศ!!!! ข่าวดี สำหรับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าอาหาร เกษตร และเกษตรแปรรูป กรมเจรจาฯ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาด

อ่านบทความนี้