ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 7)

18 พ.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 7)

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 (งวดที่ 7) ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฯ กับกรมส่งเสริมการเกษตร และคาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 19 เพฤษภาคม 2564 สำหรับข้าวโพดฯ ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคากลางอ้างอิงที่กิโลกรัมละ 8.46 บาท

ดังนั้น การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาที่รัฐประกันกิโลกรัมละ 8.50 บาท กับราคาตลาดกลางอ้างอิงที่ กิโลกรัมละ 8.46 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 7 ที่กิโลกรัมละ 0.04 บาท (8.50-8.46 = 0.04) ทั้งนี้ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

 

วิธีการคำนวณ กรมการค้าภายในได้แจงวิธีคิดคำนวณไว้ดังนี้

จำนวนไร่ที่มีจริง ไม่เกิน 30 ไร่ x ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 0.713 ตัน x ราคาส่วนต่าง (บาท/ตัน)

เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีเกษตรกรสมัครใช้บริการ BAAC Connect.

 

 

ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

สศก. เร่งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง มุ่งให้สืบค้นด้วยตนเอง

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) กล่าวว่า ปี 2560 สศก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที

อ่านบทความนี้

ชป. ระดมรับมือฤดูฝนปี 64 ย้ำทุกโครงการฯ บริหารน้ำให้สอดคล้อง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน ได้สั่งการไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) นำโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. กำชับให้ทุกหน่วยงานวางมาตรก

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะสมาชิกเจอพิษโควิดฯ ปรับโครงสร้างหนี้/จัดเงิน กพส.300 ล.ให้กู้ดอกฯ ต่ำ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแ

อ่านบทความนี้