ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564

11 พ.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 หนุนสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต พื้นที่เป้าหมาย 46 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครอง กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ 1. ภัยน้ำท่วม/ฝนตกหนัก 2. ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง 3. ลมพายุ/พายุไต้ฝุ่น 4. ภัยอากาศหนาว/น้ำค้างแข็ง 5. ลูกเห็บ 6. ไฟไหม้ 7. ช้างป่า วงเงินคุ้มครอง 1,260 บาท/ไร่ และกรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรคระบาด วงเงินคุ้มครอง 630 บาท/ไร่ โดยเกษตรกรผู้เอาประกันต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2564/65 กับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งการรับประกันประกอบด้วย

1.ประกันภัยขั้นพื้นฐาน (Tier 1)

- กรณีเกษตรกรลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ ธ.ก.ส. คิดค่าเบี้ยฯ 96 บาท/ไร่ เท่ากันทุกพื้นที่เสี่ยง โดยรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยให้ 58 บาท/ไร่ และ ธ.ก.ส. สมทบเพิ่มให้ 38 บาท/ไร่

- กรณีเกษตรกรทั่วไป และเกษตรกรลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ประสงค์ซื้อเพิ่ม (ส่วนที่เกินสิทธิ์จากที่ธนาคารกำหนด) จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตามประเภทพื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่เสี่ยงต่ำ ค่าเบี้ยฯ 55 บาท/ไร่ 2) พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ค่าเบี้ยฯ 210 บาท/ไร่ และ 3) พื้นที่เสี่ยงสูง ค่าเบี้ยฯ 230 บาท/ไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยฯ ให้ 55 บาท/ไร่ (ทั้ง 3 พื้นที่เสี่ยง)

2. การประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2)

เกษตรกรสามารถทำประกันภัยส่วนเพิ่มนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ครอบคลุมการผลิต โดยแบ่งตามระดับความเสี่ยง ดังนี้ 1) พื้นที่เสี่ยงต่ำ ชำระค่าเบี้ยฯเพิ่ม 24 บาท/ไร่ 2) พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ชำระค่าเบี้ยฯเพิ่ม 48 บาท/ไร่ และ 3) พื้นที่เสี่ยงสูง ชำระค่าเบี้ยเพิ่ม 101 บาท/ไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งการทำประกันภัยส่วนเพิ่มนี้ เกษตรกรจะได้รับวงเงินคุ้มครองเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มอีก 240 บาท/ไร่ และกรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรคระบาด ได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่มอีก 120 บาทต่อ/ไร่

ทั้งนี้ ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้ขยายเวลาดำเนินการขายกรมธรรม์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1) หมดเขตขายกรมธรรม์ วันที่ 31 พฤษภาคม 64 จำนวน 58 จังหวัด

2) หมดเขตขายกรมธรรม์ วันที่ 30 มิถุนายน 64 จำนวน 5 จังหวัด

3) หมดเขตขายกรมธรรม์ วันที่ 31 ธันวาคม 64 จำนวน 14 จังหวัด

เกษตรกรสามารถทำประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.baac.or.th

 

 

ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

สศก. เร่งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง มุ่งให้สืบค้นด้วยตนเอง

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) กล่าวว่า ปี 2560 สศก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที

อ่านบทความนี้

ชป. ระดมรับมือฤดูฝนปี 64 ย้ำทุกโครงการฯ บริหารน้ำให้สอดคล้อง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน ได้สั่งการไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) นำโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. กำชับให้ทุกหน่วยงานวางมาตรก

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะสมาชิกเจอพิษโควิดฯ ปรับโครงสร้างหนี้/จัดเงิน กพส.300 ล.ให้กู้ดอกฯ ต่ำ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแ

อ่านบทความนี้