ประกันรายได้ฯ มันสำปะหลัง ปี 63/64 (งวดที่ 6) ชดเชย 0.12 บ./กก. ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

29 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกันรายได้ฯ มันสำปะหลัง ปี 63/64 (งวดที่ 6) ชดเชย 0.12 บ./กก. ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) ซึ่งคาดจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 ดังนี้

- ราคาเป้าหมาย (ประกัน) 2.50 บาท/กิโลกรัม

- ราคากลางอ้างอิง 2.38 บาท/กิโลกรัม

- เกษตรกรได้รับชดเชยส่วนต่าง 0.12 บาท/กิโลกรัม (2.50 บาท ลบ 2.38 บาท = 0.12 บาท) หรือตันละ 120 บาท คูณ ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

การคำนวณปริมาณผลผลิต 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559/60, ปี 2560/61, ปี 2561/62) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เท่ากับ 3,527 กิโลกรัม คูณด้วยจำนวนไร่ ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ว่าโอนแล้วหรือยังได้ที่แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family
กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect.ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

สศก. เร่งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง มุ่งให้สืบค้นด้วยตนเอง

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) กล่าวว่า ปี 2560 สศก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที

อ่านบทความนี้

ชป. ระดมรับมือฤดูฝนปี 64 ย้ำทุกโครงการฯ บริหารน้ำให้สอดคล้อง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน ได้สั่งการไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) นำโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. กำชับให้ทุกหน่วยงานวางมาตรก

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะสมาชิกเจอพิษโควิดฯ ปรับโครงสร้างหนี้/จัดเงิน กพส.300 ล.ให้กู้ดอกฯ ต่ำ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแ

อ่านบทความนี้