“ฮ่องกง” รับรองข้าวหอมฯ ไทย “พาณิชย์” เร่งต่อยอดขยายตลาด มุ่งครองใจผู้บริโภคชาวจีน

27 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ฮ่องกง” รับรองข้าวหอมฯ ไทย “พาณิชย์” เร่งต่อยอดขยายตลาด มุ่งครองใจผู้บริโภคชาวจีน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ฮ่องกงถือเป็นตลาดผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยรายใหญ่ในปัจจุบัน จัดอยู่ในกลุ่มตลาดส่งออกสินค้าเกษตรพรีเมียมของไทย ที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้าครองตลาดผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่งในฮ่องกงมาโดยตลอด จากความนิยมนี้จึงเกิดปัญหาลอกเลียนแบบ และปลอมปนสินค้าข้าวหอมมะลิไทย เช่นเดียวกับในตลาดส่งออกสำคัญอื่นๆ กรมการค้าต่างประเทศ จึงบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย ล่าสุดในโอกาสกรมทรัพย์สินทางปัญญาของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้อนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง ถือเป็นทิศทางที่ดีในการต่อยอดด้านการตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกง คาดจะสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาด สร้างการรับรู้ความเชื่อมั่น และมั่นใจแก่ผู้บริโภคชาวฮ่องกงว่าข้าวหอมมะลิไทยภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองฯประทับอยู่ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน และมีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดให้เกิดปรากฏการณ์ Panic Buying อย่างยิ่งที่ตลาดฮ่องกง ส่งผลให้ผู้บริโภคซื้อข้าวเพื่อกักตุนเป็นจำนวนมาก อธิบดีฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปี 2564 กรมการค้าต่างประเทศกำหนดเป้าหมายส่ง ออกข้าวหอมมะลิไทย 1.52 ล้านต้น ขยายตัวร้อยละ 4.8 ซึ่งหนึ่งในตลาดหลักสำคัญ คือ ฮ่องกง

ดังนั้น การได้รับอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองฯ เป็นภาษาจีนกวางตุ้งดังกล่าว จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกงได้อีกทางหนึ่ง โดยจากข้อมูลปี 2561-2563 พบว่าฮ่องกงนำเข้าฯ แต่ละปีกว่า 1 แสนตัน
คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,900 ล้านบาท/ปี และมกราคมที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่คลี่คลาย ฮ่องกงได้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้นถึง 3 พันตัน เป็นมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563ที่มา : https://kaset1009.com/th

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สศก. เร่งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง มุ่งให้สืบค้นด้วยตนเอง

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) กล่าวว่า ปี 2560 สศก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที

อ่านบทความนี้

ชป. ระดมรับมือฤดูฝนปี 64 ย้ำทุกโครงการฯ บริหารน้ำให้สอดคล้อง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชน ได้สั่งการไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) นำโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. กำชับให้ทุกหน่วยงานวางมาตรก

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะสมาชิกเจอพิษโควิดฯ ปรับโครงสร้างหนี้/จัดเงิน กพส.300 ล.ให้กู้ดอกฯ ต่ำ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแ

อ่านบทความนี้