จดทะเบียนรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง ป้องกันการเลียนแบบ-ปลอมปน สร้างแรงกระตุ้นทางตลาด

20 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จดทะเบียนรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง ป้องกันการเลียนแบบ-ปลอมปน สร้างแรงกระตุ้นทางตลาด

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า เพื่อป้องกันปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้าไทย และการปลอมปนสินค้าข้าวหอมมะลิไทย กรมการค้าต่างประเทศจึงบูรณาการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งในฮ่องกงเพิ่มเติม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวหอมมะลิไทย ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย

ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้อนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย เป็นภาษาจีนกวางตุ้งแล้ว ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ คือ

1. ส่งเสริมต่อยอดด้านการตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกง

2. สร้างแรงกระตุ้นทางการตลาด

3. ผู้บริโภคชาวฮ่องกงเชื่อมั่น และมั่นใจว่าข้าวหอมมะลิไทยภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยประทับอยู่ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน และมีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยอย่างแท้จริง

ปี 2564 กรมการค้าต่างประเทศกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย 1.52 ล้านต้น ขยายตัวร้อยละ 4.8

สถิติปี 2561-2563 ฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยแต่ละปีมากกว่า 1 แสนตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,900 ล้านบาทต่อปี และในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้นถึง 3 พันตัน เป็นมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563


ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรายได้ มันสำปะหลัง ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชดเชย 0.17 บ./กก. ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลั

อ่านบทความนี้

ประกันรายได้ฯ ข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 21) รับชดเชย 3 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯ-หอมปทุม ไม่ได้

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอ

อ่านบทความนี้

กรมการข้าว แจ้งพบการระบาดเพลี้ยกระโดดในอีสาน

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการข้าวได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ เร่งออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผล

อ่านบทความนี้