โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปีผลิต 2563/64

19 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปีผลิต 2563/64

ประกาศ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปีผลิต 2563/64 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 4 คาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 สำหรับผลปาล์มทะลาย 18% ราคาตลาดอ้างอิงอยู่ที่ 5.54 บาท/กิโลกรัม (สูงกว่าราคาเป้าหมายรัฐประกันที่ 4 บาท/กิโลกรัม)

ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงไม่มีส่วนต่างการจ่ายชดเชยแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มฯ งวดที่ 4 ด้วยราคาตลาดอ้างอิง สูงกว่าราคาที่รัฐรับประกันดังที่กล่าวข้างต้น

 

ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรายได้ มันสำปะหลัง ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชดเชย 0.17 บ./กก. ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลั

อ่านบทความนี้

ประกันรายได้ฯ ข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 21) รับชดเชย 3 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯ-หอมปทุม ไม่ได้

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอ

อ่านบทความนี้

กรมการข้าว แจ้งพบการระบาดเพลี้ยกระโดดในอีสาน

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการข้าวได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ เร่งออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผล

อ่านบทความนี้