ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 6) ชาวไร่ไม่ได้ชดเชย ราคาตลาดเท่ากับรัฐประกันที่ 8.50 บ./กก.

16 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 6) ชาวไร่ไม่ได้ชดเชย ราคาตลาดเท่ากับรัฐประกันที่ 8.50 บ./กก.

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 (งวดที่ 6) ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฯ กับกรมส่งเสริมการเกษตร และคาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 19 เมษายน 2564 สำหรับข้าวโพดชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคากลางอ้างอิง ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท

ดังนั้น การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาที่รัฐประกันกิโลกรัมละ 8.50 บาท กับราคาตลาดกลางอ้างอิง ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 6 เพราะราคาตลาดกลางอ้างอิงเท่ากับกับราคาเป้าหมายที่รัฐประกัน ดังประกาศกรมการค้าภายในข้างต้น


ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรายได้ มันสำปะหลัง ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชดเชย 0.17 บ./กก. ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลั

อ่านบทความนี้

ประกันรายได้ฯ ข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 21) รับชดเชย 3 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯ-หอมปทุม ไม่ได้

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอ

อ่านบทความนี้

กรมการข้าว แจ้งพบการระบาดเพลี้ยกระโดดในอีสาน

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการข้าวได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ เร่งออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผล

อ่านบทความนี้