ประกันรายได้ฯ ข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 21) รับชดเชย 3 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯ-หอมปทุม ไม่ได้

02 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกันรายได้ฯ ข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 21) รับชดเชย 3 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯ-หอมปทุม ไม่ได้

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยววันที่ 22-28 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน
1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,813.33 บาท

3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,781.50 บาท

4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 11,314.42 บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,570.54 บาท

ราคาชดเชย
1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2. ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.67 บาท

3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 218.50 บาท

4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 429.46 บาท

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้แจงปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้คำนวณในการรับชดเชยประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลิต 2563/64 ไว้ดังราย ละเอียดดังตารางด้านล่าง (ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิด เฉลี่ย 3 ปี ระหว่างปี 2560/61-2562/63 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

การคำนวณราคาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ ตัวอย่างคำนวณ (งวดที่ 21) ข้าวเปลือกเหนียว ดังนี้

1. ราคารัฐบาลรับประกัน 12,000 บาท ลบ ราคากลางตามประกาศ (12,000-11,570.54) = 429.46 บาท

2. นำไปคูณกับ 391 ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ (429.46 x 391) = 167.918.86 บาท/ไร่

3. ลงทะเบียนกี่ไร่ให้นำไปคูณ สมมุติลงไว้ 10 ไร่ = 167.918.86 x 10 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 21 รวม 1,679.1886 บาท

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินว่า ธ.ก.ส. โอนแล้วหรือยัง ได้ที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือน เงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้ บริการ BAAC Connect.


ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่ออนาคตเกษตรกร‼เด็กไทยทำแอปฯคว้าแชมป์อาเซียน เชื่อมชาวนาขายข้าวถึงบ้าน ลดช่องว่างพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ

โจทย์ใหญ่ปัญหาเกษตรกรยากจน รายได้ไม่คุ้มกับค่าแรง ถูกหยิบยก และนำเสนอทางออกบนเวทีอาเซียน ผ่าน 2 เด็กไทย "Youth Forward" ทีมมัธยมฯ หนึ่งเดียวของแข่งขัน ASEAN DSE ระดับภูมิภาค จนสามารถเอาชนะใจกรรมการและ

อ่านบทความนี้

ถึงกับว้าว‼เกษตรกรนครพนมลุยต่อเนื่อง หนุนปลูก ‘หญ้าเนเปียร์’ อาหารเลี้ยงสัตว์-ผลิตพลังงานไฟฟ้า

ถึงกับว้าวเกษตรกรนครพนมลุยต่อเนื่อง หนุนปลูก ‘หญ้าเนเปียร์’ อาหารเลี้ยงสัตว์-ผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าร

อ่านบทความนี้

ต้องเคลียร์‼️เกษตรฯเตือนเจ้าของไร่ทานตะวัน เฝ้าระวัง ‘เพลี้ยจักจั่นฝ้าย’ ภัยเงียบมาพร้อมลมหนาว-แนะวิธีป้องกัน

ลมหนาวเริ่มมาเยือน ฝนเริ่มจะจางหาย กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกทานตะวันเตรียมรับมือ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย แม้จะเป็นแมลงศัตรูพืชปากดูดที่มีระบาดได้ทั้งปี แต่การระบาดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อฝนทิ้

อ่านบทความนี้