ประกันรายได้ฯ ข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 21) รับชดเชย 3 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯ-หอมปทุม ไม่ได้

02 เม.ย. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกันรายได้ฯ ข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 21) รับชดเชย 3 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯ-หอมปทุม ไม่ได้

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยววันที่ 22-28 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน
1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,813.33 บาท

3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,781.50 บาท

4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 11,314.42 บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,570.54 บาท

ราคาชดเชย
1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2. ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.67 บาท

3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 218.50 บาท

4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 429.46 บาท

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้แจงปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้คำนวณในการรับชดเชยประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลิต 2563/64 ไว้ดังราย ละเอียดดังตารางด้านล่าง (ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิด เฉลี่ย 3 ปี ระหว่างปี 2560/61-2562/63 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

การคำนวณราคาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ ตัวอย่างคำนวณ (งวดที่ 21) ข้าวเปลือกเหนียว ดังนี้

1. ราคารัฐบาลรับประกัน 12,000 บาท ลบ ราคากลางตามประกาศ (12,000-11,570.54) = 429.46 บาท

2. นำไปคูณกับ 391 ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ (429.46 x 391) = 167.918.86 บาท/ไร่

3. ลงทะเบียนกี่ไร่ให้นำไปคูณ สมมุติลงไว้ 10 ไร่ = 167.918.86 x 10 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 21 รวม 1,679.1886 บาท

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินว่า ธ.ก.ส. โอนแล้วหรือยัง ได้ที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือน เงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้ บริการ BAAC Connect.


ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

“พาณิชย์" ถกสมาคมฯ ส่งออกข้าวไทย ชี้แนวโน้มดีขึ้น เคาะ 6 มาตรการดันยอดปี 64

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมร่วมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ว่าการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศที่มีการนำเข้าข้าวไทย พ

อ่านบทความนี้

“กรมข้าว” ผนึกศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าว ชูพื้นถิ่น มุ่งตอบโจทย์ชาวนา-ตลาด

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการวิจัย และพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (วันที่ 18-19 ม

อ่านบทความนี้

“นบขพ.” เคาะโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64 แก่เกษตรกรประสบ 7 ภัยธรรมชาติ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 2/5264

อ่านบทความนี้