“พาณิชย์" ถกสมาคมฯ ส่งออกข้าวไทย ชี้แนวโน้มดีขึ้น เคาะ 6 มาตรการดันยอดปี 64

25 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“พาณิชย์" ถกสมาคมฯ ส่งออกข้าวไทย ชี้แนวโน้มดีขึ้น เคาะ 6 มาตรการดันยอดปี 64

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมร่วมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ว่าการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศที่มีการนำเข้าข้าวไทย พาณิชย์จังหวัดร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อกำหนดเป้าหมายส่งออกปี64 ที่ 6 ล้านตัน มูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปี 63 ส่งออก 5.7 ล้านตัน เน้นข้าว 3 ระดับ คือ 

ตลาดพรีเมียม จะส่งออกข้าวหอมมะลิที่ต้องเป็นบวกจากปีก่อน ร้อยละ 4.8 ข้าวหอมร้อยละ 5.2 
ตลาดทั่วไป เน้นข้าวขาว บวกร้อยละ 4.7 ข้าวนึ่งบวกร้อยละ 4.9 
ตลาดเฉพาะ เน้นข้าวเหนียว บวกร้อยละ 3.6 ส่วนข้าวกล้องและข้าวสีบวกร้อยละ 12.5 โดยที่ประชุมได้ประเมินแนวทางเพื่อส่งออกข้าวในปีนี้ไว้ 6 มาตรการ ดังนี้

1. กระทรวงพาณิชย์จะจับมือกับสมาคมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยภายใต้แนวคิด” Think rice Think Thailand” โดยให้หน่วยงานทั้งทูตพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดประชาสัมพันธ์ในแนวทางเดียวกัน

2. เร่งรัดการเปิดตลาดการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีในเชิงรุก ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ทำข้อตกลงร่วมกัน (เอ็มโอยู) กับอินโดนีเซีย เพื่อเปิดตลาดข้าว 4 ปีจำนวนไม่เกิน 4 ล้านตัน บังกลาเทศ ครม.เห็นชอบทำเอ็มโอยู 5 ปี จำนวน 5 ล้านตัน ตลาดอิรักที่เปิดโอกาสให้ไทยประมูลขายข้าวได้แล้ว แต่ยังติดเรื่องความเข้าใจมาตรฐานข้าวขาว 100% ข้าวของไทยคือข้าว 5% ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจ อีกทั้ง การส่งข้าวไปยังอิรัก ต้องมีเอกสารรับรองจากสถานทูตอิรักประจำประเทศไทย แต่ขณะนี้ไทยไม่มีสถานทูตอิรักฯ จึงต้องมีการเจรจาขอปรับเงื่อนไข และตลาดจีน ที่ทำเอ็มโอยูไว้ ซึ่งจีนต้องนำเข้าข้าวเก่าอีก 3 แสนตัน

3. การเจรจาเพื่อส่งออกข้าวจะเน้นเจรจาเพื่อขอลดภาษีนำเข้า ด้วยใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า (เอฟทีเอ) กับประเทศต่างๆ เช่น เม็กซิโก สหภาพยุโรป (อียู) สหราชอาณาจักร (ยูเค)

4. ร่วมหน่วยงานต่างๆ ลดต้นทุนส่งออกข้าวให้ผู้ส่งออก เช่น ค่าระวางเรือ เป็นต้น

5. เร่งรัดขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์

6. สมาคมฯ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่วิจัย พัฒนาพันธุ์ข้าว 3 กลุ่ม คือ ข้าวพื้นนุ่ม พื้นแข็ง ข้าวหอม ด้วยจัดประกวดและนำไปสู่การส่งเสริมให้ส่งออกทั้ง 3 สายพันธุ์ให้มากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึ่งทั้ง 6 มาตรการให้นำไปสู่กรอบประชุมคณะกรรม การร่วมภาครัฐ เอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่อไป

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า หากจะส่ง ออกข้าวให้ได้ 6 ล้านตัน ไทยต้องส่งออกให้ได้เดือนละ 5 แสนตัน แต่จากการติดตามสถานการณ์การส่งออกพบว่าไทยส่งออกข้าว 2 เดือนแรกรวมกันได้กว่า 4 แสนตัน ซึ่งเกิดจากราคาข้าวไทยสูงกว่าของคู่แข่ง สาเหตุหนึ่งเกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ปริมาณข้าวน้อยกว่าปกติที่เกิดจากภัยแล้ง แต่ภาพรวมขณะนี้ เชื่อว่าจากหลายประเทศทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันมากขึ้น น่าจะส่งผลดีทำให้ภาพรวมรวมเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น เห็นได้ชัดการส่งออกของไทยเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นมาหลายเดือนแล้ว และโอกาสที่การส่งออกข้าวไทยก็น่าจะกลับมาดีขึ้นได้แน่นอน


ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชาวไร่ไม่ได้ชดเชย ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

อ่านบทความนี้

ก.พาณิชย์นำรัฐ-เอกชน เคลื่อน 16 มาตรการดูแลผลไม้ปี 64 จัดทีมขาย รุกทั้งใน-ต่างประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 กล่าวว่า ในปี 2564 ผลผลิตโดยรวมคาดจะมี 5.4 ล

อ่านบทความนี้

ประกันรายได้ยางพารา ปี 63/64 (งวดที่ 5) เกษตรกรไม่ได้รับส่วนต่าง ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 2 มีมติเรื่องการจ่ายเงินชดเชยส่วน

อ่านบทความนี้