ประกันรายได้ยางพารา ปี 63/64 (งวดที่ 5) เกษตรกรไม่ได้รับส่วนต่าง ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

24 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกันรายได้ยางพารา ปี 63/64 (งวดที่ 5) เกษตรกรไม่ได้รับส่วนต่าง ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 2 มีมติเรื่องการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาว สวนยาง (งวดที่ 5) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่ต้องจ่ายชดเชย เพราะกำหนดราคากลางอ้างอิงสูงกว่าราคาที่ทาง
โครงการฯ ประกันไว้ โดยยางแผ่นดิบ 62.34 บาท/กก. (รัฐประกัน 60 บ./กก.) น้ำยางสด 62.43 บ./กก. (รัฐประกัน 57 บ./กก.) และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.74 บ./กก. (รัฐประกัน 23 บ./กก.)

ดังนั้น โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 2 ปีผลิต 2563/64 (งวดที่ 5) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ไม่มีการจ่ายชดเชยส่วนต่างแก่เกษตรกรชาวสวนยาง สรุปดังนี้

ราคาประกัน 

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/กิโลกรัม

2. น้ำยางสด DRC 100% 57.00 บาท/กิโลกรัม

3. ยางก้อนถ้วย DRC 50% 23 .00 บาท/กิโลกรัม

ราคาตลาด
1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 62.34 บาท/กิโลกรัม

2. น้ำยางสด DRC 100% 62.43 บาท/กิโลกรัม

3. ยางก้อนถ้วย DRC 50% 20.54 บาท/กิโลกรัม

ชดเชย
1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ไม่ได้รับชดเชย

2. น้ำยางสด DRC 100% ไม่ได้รับชดเชย

3. ยางก้อนถ้วย DRC 50% ไม่ได้รับชดเชย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการฯ ล่าสุด จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างไปแล้ว จำนวน 7,194.16 ล้านบาท ให้แก่เจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง รวม 1,365,910 ราย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูปิดกรีด ทำให้มีการปรับตัวของส่วนต่างราคาที่ไม่มาก ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินในงวดที่ผ่านมา ไม่ต้องกังวลใจทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเข้าบัญชีตามกระบวนการให้ครบถ้วนอย่างแน่นอน

ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชาวไร่ไม่ได้ชดเชย ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

อ่านบทความนี้

ก.พาณิชย์นำรัฐ-เอกชน เคลื่อน 16 มาตรการดูแลผลไม้ปี 64 จัดทีมขาย รุกทั้งใน-ต่างประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 กล่าวว่า ในปี 2564 ผลผลิตโดยรวมคาดจะมี 5.4 ล

อ่านบทความนี้

“พาณิชย์" ถกสมาคมฯ ส่งออกข้าวไทย ชี้แนวโน้มดีขึ้น เคาะ 6 มาตรการดันยอดปี 64

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมร่วมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ว่าการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศที่มีการนำเข้าข้าวไทย พ

อ่านบทความนี้