ก.พาณิชย์นำรัฐ-เอกชน เคลื่อน 16 มาตรการดูแลผลไม้ปี 64 จัดทีมขาย รุกทั้งใน-ต่างประเทศ

23 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก.พาณิชย์นำรัฐ-เอกชน เคลื่อน 16 มาตรการดูแลผลไม้ปี 64 จัดทีมขาย รุกทั้งใน-ต่างประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 กล่าวว่า ในปี 2564 ผลผลิตโดยรวมคาดจะมี 5.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 63 จึงต้องร่วมมือกันทำงานหนักเพราะจะมีผลผลิตมาก จึงได้ออก 16 มาตรการเชิงรุก ช่วยเหลือผลไม้ไทยปี 64 ประกอบด้วย

1. เร่งรัดการตรวจรับรอง GAP ที่เป็นเอกสารสำคัญในการส่งออกผลไม้ไทย โดยกรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตั้งเป้า ปี 2564 จะดำเนินการตรวจรับรองให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 120,000 แปลง

2. ผ่อนปรนกฎระเบียบการเคลื่อนย้ายแรงงาน ปี 63 ขนย้ายแรงงานเพื่อเก็บผลไม้ข้ามจังหวัดได้ ปีนี้จะกำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานเก็บผลไม้จากภาคตะวันออกไปสู่ภาคใต้ได้ด้วย

3. กอ.รมน.สนับสนุนกำลังพลช่วยเก็บเกี่ยว ขนย้ายผลไม้ เช่น ลองกอง จากสวนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

4. ส่งเสริมการรับซื้อผลไม้ของผู้ประกอบการที่รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท

5. สนับสนุนให้มีรถเร่ไปซื้อผลไม้เพื่อนำไปขายปลีกให้ผู้บริโภคจำนวน 4,000 ตัน โดย ก.พาณิชย์ ช่วยสนับสนุนรถเร่คันละ 1,500 บาท ให้กระจายได้คล่องตัวขึ้น

6. สำหรับผลไม้ที่จะส่งไปขายผ่านไปรษณีย์ไทยจะช่วยสนับสนุนลดค่าใช้จ่าย จาก 10 กิโลกรัม 95 บาท ลดเหลือ 30 บาท ส่งเสริมให้ชาวสวนขายผลไม้ผ่านไปรษณีย์ ตั้งเป้าหมายไว้ 2,000 ตัน จากปีที่แล้ว 400 ตัน

7. ก.พาณิชย์จะประสานงานเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายผลไม้โดยตรงได้ที่ตลาดกลาง ตลาดสด สนามบิน ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างท้องถิ่น รวมถึงปั๊มน้ำมัน

8. เร่งผลักดันการส่งออกผลไม้ช่วยสนับสนุนผู้ส่งออก กิโลละ 2.50 บาท เป้าหมาย 60,000 ตัน

9. ใช้อมก๋อยโมเดลหรือเรียกว่า เกษตรพันธสัญญา ทำสัญญาล่วงหน้าให้เกษตรสามารถขายผลไม้ได้ปริมาณ 20,000 ตัน

10. การนำผลไม้ขึ้นเครื่องบิน ปีนี้ ก.พาณิชย์ ประสานทุกสายการบินและให้ความร่วมมือในการเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบินได้ 25 กิโลกรัมฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

11. ก.พาณิชย์ ร่วมหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการขายผลไม้ออนไลน์โดยจัดอบรมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ฯลฯ และสนับสนุนให้ขายบนแพลตฟอร์ม ปี 64 เพิ่มเป็น 11 แพลตฟอร์ม

12. ส่งเสริมการขายผลไม้ในตลาดต่างประเทศอย่างเข้มข้น จัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2021 วันที่ 29 กันยายน - 3  ตุลาคม  64 จัดกิจกรรม Thai Fruit Golden Months ปีที่แล้วจัด 9 เมือง ปีนี้จัด 14 เมืองของจีนตลาดใหญ่สุดของไทย และนำผู้ประกอบการผลไม้ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ

13. ส่งเสริมการส่งออกออนไลน์ผลไม้ไทย จัดให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกจับคู่ธุรกิจออนไลน์ โดยทีมเซลล์แมนประเทศเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่มี.ค.-พ.ย.64 อาทิ งาน In-Store Promotion หรือจัดตามห้างสรรพสินค้าประเทศต่างๆ เช่นอินเดียจัด มิ.ย. และเจรจาจับคู่ธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ 40 บริษัทส่งออกผลไม้ไทย และผู้นำเข้า 170 บริษัทจากทั่วโลกวันที่ 25 มี.ค.64

14. ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยในต่างประเทศในรูปแบบผสมผสานที่เรียกว่าไฮบริด ปีนี้จัด 7 ครั้งกระจายทั้งปี จับคู่ซื้อผลไม้จริงด้วยระบบไฮบริดในประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา เอเชียใต้ อินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน เป็นต้น

15. เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ผลไม้ไทยทำสื่อ 5 ภาษา อังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

16. ก.พาณิชย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะบังคับใช้มาตรการทางกฏหมายโดยเคร่งครัดทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ให้ลงรับซื้อผลไม้ต้องติดป้ายราคารับซื้อ ณ เวลา 8.00 น.ทุกวันเพื่อเกษตรกรจะได้รู้ล่วงหน้า พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด จับกุมผู้โกงน้ำหนักดัดแปลงเครื่องชั่งเอาเปรียบเกษตรกร พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาด การฮั้ว การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยเคร่งครัด

"ขอให้หน่วยงานราชการภาคเอกชน เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง รับไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งทีมเซลล์แมนจังหวัด และทีมเซลล์แมนประเทศ ในการขับเคลื่อนผลไม้ไทยปี 64" นายจุรินทร์ กล่าว


ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชาวไร่ไม่ได้ชดเชย ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

อ่านบทความนี้

ประกันรายได้ยางพารา ปี 63/64 (งวดที่ 5) เกษตรกรไม่ได้รับส่วนต่าง ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 2 มีมติเรื่องการจ่ายเงินชดเชยส่วน

อ่านบทความนี้

“พาณิชย์" ถกสมาคมฯ ส่งออกข้าวไทย ชี้แนวโน้มดีขึ้น เคาะ 6 มาตรการดันยอดปี 64

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมร่วมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ว่าการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศที่มีการนำเข้าข้าวไทย พ

อ่านบทความนี้