ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชาวไร่ไม่ได้ชดเชย ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

22 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชาวไร่ไม่ได้ชดเชย ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 (งวดที่ 5) ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฯ กับกรมส่งเสริมการเกษตร และคาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวโพดฯ ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคากลางอ้างอิง ที่กิโลกรัมละ 8.63 บาท

ดังนั้น การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคารัฐประกันที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท กับราคากลางอ้างอิง กิโลกรัมละ 8.63 บาท ธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 5 เพราะราคาตลาดกลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายที่รัฐประกัน ดังประกาศกรมการค้าภายในข้างต้น

 

ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ก.พาณิชย์นำรัฐ-เอกชน เคลื่อน 16 มาตรการดูแลผลไม้ปี 64 จัดทีมขาย รุกทั้งใน-ต่างประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 กล่าวว่า ในปี 2564 ผลผลิตโดยรวมคาดจะมี 5.4 ล

อ่านบทความนี้

ประกันรายได้ยางพารา ปี 63/64 (งวดที่ 5) เกษตรกรไม่ได้รับส่วนต่าง ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 2 มีมติเรื่องการจ่ายเงินชดเชยส่วน

อ่านบทความนี้

“พาณิชย์" ถกสมาคมฯ ส่งออกข้าวไทย ชี้แนวโน้มดีขึ้น เคาะ 6 มาตรการดันยอดปี 64

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมร่วมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ว่าการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศที่มีการนำเข้าข้าวไทย พ

อ่านบทความนี้