ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร(มีนาคม 64) เปลือกเจ้า-เหนียว ปาล์ม น้ำตาลฯ ลดลง/หลายชนิดดีขึ้น

04 มี.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร(มีนาคม 64) เปลือกเจ้า-เหนียว ปาล์ม น้ำตาลฯ ลดลง/หลายชนิดดีขึ้น

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนมีนาคม 2564 ไว้ดังนี้

1. สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 11,859-12,028 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.04-1.47 เพราะสต็อกข้าวในยุ้งฉางของเกษตรกรลดลง และราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งขัน ทำให้ประเทศคู่ค้ามีการนำเข้าข้าวหอมมะลิ มากขึ้น

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 8.27-8.33 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.20-1.00 เนื่องจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในฤดูแล้งมีเพียงร้อยละ 5 ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ ขณะที่สัญญาณข้าวสาลีส่งมอบเดือนพฤษภาคมปรับตัวขึ้น ผู้ประกอบการจึงลดการนำเข้าข้าวสาลี ส่งผลให้ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเก็บสำรองไว้ปรับเพิ่มขึ้น

- ยางพารา แผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 51.22-51.89 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.50-1.80 เนื่องจากผลผลิตมีแนวโน้มลดลงจากยางพาราเข้าสู่ช่วงผลัดใบ ส่งผลให้เกษตรกรหยุดกรีดยางพารา ขณะที่ความต้องการน้ำยางพาราของตลาดในประเทศและตลาด ต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำยางพาราสด สนับสนุนให้ราคายางพารามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

- มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.07-2.11 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.49-2.43 เนื่องจากความต้องการของผู้ประกอบการในการเก็บสต็อกผลผลิตมันเส้น เพื่อรองรับความต้องการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีความต้องการต่อเนื่อง บวกกับสภาพอากาศที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลต่อคุณภาพเชื้อแป้งในหัวมันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์สูง 

- กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 137.00-139.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.00 -1.46 เนื่องจากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกษตรกรชะลอการลงลูกกุ้งตามความต้องการบริโภคที่ลดลง ส่งผลให้ผลผลิตลดลง บวกกับภาวะการค้าในประเทศคล่องตัวขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการการระบาดของไวรัสโควิด-19 และตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครที่คาดว่าจะดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 

2.สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,752-9,074 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.62-4.15 เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังกำลังออกสู่ตลาด โดยคาดว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังจำนวน 4.6 ล้านไร่ บวกกับผลผลิตข้าวเวียดนามในช่วงปลายฤดูหนาวออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งผลผลิตข้าวในฤดูกาลนี้ถูกส่งออกสู่ตลาดโลก

- ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 10,685-10,725 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.05- 0.42 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิต ข้าวเหนียวนาปรังกำลังออกสู่ตลาด

- น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 16.54-16.70 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.50 -2.50 เนื่องจาก
แนวโน้มการผลิตที่เพิ่มขึ้นของอินเดีย โดยสมาคมการค้าน้ำตาลของอินเดีย คาดการณ์ว่าผลผลิตน้ำตาลของประเทศปี 2563/64 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เป็น 29.9 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Tropical Research Services (TRS) ที่คาดปริมาณน้ำตาลเกินดุลทั่วโลกในปี 2564/65 ที่ 5.2 ล้านตัน

- ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 6.76-6.86 บาท/กก.ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.29-1.75 เพราะคาดว่าปริมาณผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด เพิ่มขึ้นจากการที่ต้นปาล์มได้รับน้ำฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญ 

- หมู(สุกร) ราคาอยู่ที่ 74.90-75.32 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.27-1.82 เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อหมูในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ จากที่ผ่านมาความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน อย่างไรก็ตาม ราคาหมูจะลดลงไม่มากนัก เพราะยังมีความต้องการจากต่างประเทศอันเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร


ที่มา : https://kaset1009.com/th

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64 (งวดที่ 5) ชาวไร่ไม่ได้ชดเชย ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

อ่านบทความนี้

ก.พาณิชย์นำรัฐ-เอกชน เคลื่อน 16 มาตรการดูแลผลไม้ปี 64 จัดทีมขาย รุกทั้งใน-ต่างประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 กล่าวว่า ในปี 2564 ผลผลิตโดยรวมคาดจะมี 5.4 ล

อ่านบทความนี้

ประกันรายได้ยางพารา ปี 63/64 (งวดที่ 5) เกษตรกรไม่ได้รับส่วนต่าง ราคาตลาดสูงกว่ารัฐประกัน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 2 มีมติเรื่องการจ่ายเงินชดเชยส่วน

อ่านบทความนี้