กยท. แจงประกันรายได้ยางพารา จ่ายแล้ว 5 พันล้าน แนะผู้มีสิทธิ ยังไม่ได้รับชดเชย เร่งปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน

08 ก.พ. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กยท. แจงประกันรายได้ยางพารา จ่ายแล้ว 5 พันล้าน แนะผู้มีสิทธิ ยังไม่ได้รับชดเชย เร่งปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหาร ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยางระยะที่ 2 ของการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ฯ งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วจำนวนกว่า 1,600 ล้านบาท และจากข้อมูลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โอนให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 4,940.56 ล้านบาท มีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินแล้วจำนวน 1,342,209 ราย

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และมีสิทธิในโครงการประกันรายได้ฯ ซึ่งยังคงมีเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการฯ โดยข้อมูลพื้นที่ปลูกยางหรือข้อมูลส่วนตัวยังไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารใดๆ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ กยท. ที่พื้นที่สวนยางท่านตั้งอยู่ หรือ กยท. จังหวัด/สาขา ที่ใกล้ท่านได้ทุกวันทำการ

"กยท. ได้เร่งดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2 เนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ราคายางจะขยับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม แต่ว่ายังคงมีส่วนต่างของราคาที่เกษตรกรได้รับจริงเวลาไปขายผลผลิต ซึ่ง กยท. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการโครงการนี้ให้กับเกษตรกรชาวยางอย่างเต็มที่ ซึ่ง กยท. เป็นหน่วยงานกลางที่จะดูแลทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ผู้ประกอบกิจการยาง หากติดขัดปัญหา มีข้อสงสัยหรือยังไม่ได้รับเงินของโครงการฯ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ กยท. ในทุกพื้นที่ได้ เราพร้อมจะให้การบริการและคำแนะนำกับทุกท่านเสมอ”


ที่มา :  https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

นบข. มติเพิ่มวงเงินโครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64 อีก 3.8 พันลบ./ประกันภัยนาปี 64 ใช้เกณฑ์เดิม

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

อ่านบทความนี้

​ก.เกษตรฯ ระดมทีมขับเคลื่อนนโยบาย-แก้ไขภาคเกษตร เน้นทุกส่วนร่วมมือเคลื่อนโครงการสำคัญ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดก

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมฯ เร่งยกระดับแปลงใหญ่ เคาะประตูบ้าน-สร้างความเข้าใจ เข้าร่วมแล้ว 2,151 แปลง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมฯได้ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปรับปรุง

อ่านบทความนี้