ครม. ไฟเขียวเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 63 เพิ่มเติมอีกกว่า 2,000 ครัวเรือน

04 ก.พ. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครม. ไฟเขียวเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 63 เพิ่มเติมอีกกว่า 2,000 ครัวเรือน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ว่า ตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสภาพอากาศ การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จีนผู้นำเข้าลำไยจากไทย ไม่สามารถเข้ามาในประเทศได้ ขณะที่ปริมาณผลผลิตล้นตลาด ที่ผ่านมารัฐได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 จำนวน 200,000 ครัวเรือน อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 3,440 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ผลดำเนินโครงการ พบว่า มีเกษตรกรชาวสวนที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาจำนวนทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่รวม 1,429,013 ไร่
ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 2,013 ครัวเรือน

ดังนั้น เพื่อให้การเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ครม. จึงมีมติขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ออกไปถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอพร้อมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโครงการจากเดิมที่กำหนดไว้จำนวน 200,000 ครัว เรือน เป็น “ไม่จำกัดจำนวนครัวเรือนเกษตรกร” และให้เยียวยาเกษตรกรชาวสวนในส่วนที่เกินเป้าหมายเดิม จำนวน 2,013 ครัวเรือน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่ม
ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรได้หลังจากวันที่ ครม.อนุมัติ

ที่มา :  https://kaset1009.com/th


บทความที่เกี่ยวข้อง

นบข. มติเพิ่มวงเงินโครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64 อีก 3.8 พันลบ./ประกันภัยนาปี 64 ใช้เกณฑ์เดิม

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

อ่านบทความนี้

​ก.เกษตรฯ ระดมทีมขับเคลื่อนนโยบาย-แก้ไขภาคเกษตร เน้นทุกส่วนร่วมมือเคลื่อนโครงการสำคัญ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดก

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมฯ เร่งยกระดับแปลงใหญ่ เคาะประตูบ้าน-สร้างความเข้าใจ เข้าร่วมแล้ว 2,151 แปลง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมฯได้ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปรับปรุง

อ่านบทความนี้