กรมชลประทาน นำ AI พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อประชาชน

03 ก.พ. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมชลประทาน นำ AI พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อประชาชน

กรมชลประทาน มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดึงเอาเทคนิคของ AI มาใช้ เทคโนโลยีมีความแม่นยำสูง สามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน พร้อมวิเคราะห์ คาดการณ์ปริมาณน้ำใน
เขื่อน-อ่างเก็บน้ำล่วงหน้า ชี้เกษตรกรได้ประโยชน์สามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจวางแผนเพาะปลูกในรอบสัปดาห์ต่อไป เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

นางรดา รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ปฏิบัติงาน (Big Data) ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชน โดยนำเทคนิคของ AI (Artificial Intelligence) มาใช้ ซึ่งเทคโนโลยีนับว่ามีความแม่นยำสูง โดยผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน วิเคราะห์ การคาดการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน-อ่างเก็บน้ำล่วงหน้า 7 วัน และคาดการณ์การเพาะปลูกรวมไปถึงความต้องการน้ำของพืชรายสัปดาห์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกในรอบสัปดาห์ต่อไปเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กรมชลประทานได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big data) โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 จัดทำ Dash Board กลางของกรมชลประทาน เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลกลางในการรับ-ส่ง ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และ
เชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญเข้ามาสู่ Dash Board กลาง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

ระยะที่ 2 จัดทำ Dash Board เพื่อการวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่-อ่างขนาดกลางของกรมชลประทาน และน้ำท่าตามสถานีวัดน้ำที่สำคัญตามลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่กรมชลประทานตรวจวัดอยู่

ระยะที่ 3 จัดทำ Dash Board เพื่อใช้สำหรับรายงานข้อมูล และติดตามสถานการณ์น้ำ หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ ของภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

นบข. มติเพิ่มวงเงินโครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64 อีก 3.8 พันลบ./ประกันภัยนาปี 64 ใช้เกณฑ์เดิม

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

อ่านบทความนี้

​ก.เกษตรฯ ระดมทีมขับเคลื่อนนโยบาย-แก้ไขภาคเกษตร เน้นทุกส่วนร่วมมือเคลื่อนโครงการสำคัญ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดก

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมฯ เร่งยกระดับแปลงใหญ่ เคาะประตูบ้าน-สร้างความเข้าใจ เข้าร่วมแล้ว 2,151 แปลง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมฯได้ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปรับปรุง

อ่านบทความนี้