แนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียน และ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

28 ม.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียน และ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2564 กำหนดแนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียน
และ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยเน้นเกษตรกรทราบ และติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน
เพื่อ เก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเกษตร พร้อมประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรใน
ภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการ ใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวางเป้าหมายไว้
5.7 ล้านครัวเรือน

ล่าสุด มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 1,037,976 ครัวเรือน รวม 2,116,273 แปลง พื้นที่เพาะปลูก 14,792,249.55 ไร่ หรือร้อยละ 18.21 (ข้อมูลวันที่ 21 ม.ค. 2564) ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนฯ นับเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อให้เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือ และสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ก่อนในเบื้องต้น

ด้าน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั้น เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน 60 วัน

1. กรณีแปลงใหม่ จะมีกระบวนการตรวจสอบ พื้นที่ จัดเก็บพิกัดแปลง

2. กรณีแปลงเดิม หลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา 3 วัน เพื่อการยืนยัน หรือคัดค้านของเกษตรกรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น

ทั้ง 2 กรณี เกษตรกรต้องมาลงนามรับรองข้อมูลของตนเอง โดย

- เกษตรกรรายใหม่ สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก

- เกษตรกรรายเดิม สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลิต 2563/64 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ จากภาครัฐให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชัน โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ “ติดตามสิทธิ์” แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ


ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

นบข. มติเพิ่มวงเงินโครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64 อีก 3.8 พันลบ./ประกันภัยนาปี 64 ใช้เกณฑ์เดิม

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

อ่านบทความนี้

​ก.เกษตรฯ ระดมทีมขับเคลื่อนนโยบาย-แก้ไขภาคเกษตร เน้นทุกส่วนร่วมมือเคลื่อนโครงการสำคัญ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดก

อ่านบทความนี้

กรมส่งเสริมฯ เร่งยกระดับแปลงใหญ่ เคาะประตูบ้าน-สร้างความเข้าใจ เข้าร่วมแล้ว 2,151 แปลง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมฯได้ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปรับปรุง

อ่านบทความนี้