ก.เกษตรฯ จับมือ มช.พัฒนาพันธุ์ข้าว(ใหม่) เพื่อชาวนาไทยยุค 4.0 ตั้งธงทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก

11 ม.ค. 2564 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก.เกษตรฯ จับมือ มช.พัฒนาพันธุ์ข้าว(ใหม่) เพื่อชาวนาไทยยุค 4.0 ตั้งธงทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ และผลผลิตสูง เพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีได้ใช้ปลูก ตลอด จนทวงแชมป์ผู้ส่งออกข้าวและการประกวด
ข้าวหอมโลกให้ได้ ดังนั้น จึงเร่งให้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และการผลิตข้าว โดยวันดังกล่าวได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหา
และบูรณาการทำงานร่วมกันในการวิจัยระหว่างกรมการข้าว และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีอยู่มาร่วมกันศึกษา พัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรชาวนาได้มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

สำหรับ ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 เป็นเทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ โดยทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่ ที่พัฒนานวัตกรรมเครื่องเร่งอนุภาค ข้าวลำไอออน 3 สายพันธุ์ใหม่แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศ เป็นเทคโนโลยีใหม่ของโลกที่ใช้เวลาคิดค้น พัฒนากว่า 10 ปี ซึ่งมีประสิทธิ ภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์ คือ

1) ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1) มีความหอมมากกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105
2) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง (ศฟ 10-5 หรือ MSY-4): เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแป้ง, การแปรรูปเป็นเส้นขนมจีน
3) ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (ศฟ 10-7 หรือ OSSY-23): เหมาะที่จะนำไปเป็นอาหารสัตว์ เช่นหมูและไก่
หรือทำเป็นข้าวพาร์บอยล์ (parboiled rice)

อย่างไรก็ตาม นับว่า ข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ดังกล่าว สามารถตอบโจทย์ชาวนาไทยในยุค 4.0 เป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาผลผลิตข้าวตกต่ำ

 

ที่มา : https://kaset1009.com/th

บทความที่เกี่ยวข้อง

"ชาวสวนยาง" เตรียมเช็คเงินในบัญชี 11 ธ.ค. นี้ รัฐฯ จ่ายแน่นอน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ครม. เห็นชอบ โครงการประกันรายได้ยางพารา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวและสีชมพู จะมีสิทธิ์ได้

อ่านบทความนี้

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เฮ กับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ประโยชน์ของโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 - เป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคาตลาด - เป็นการใช้กลไกลตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งย

อ่านบทความนี้

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2

“พาณิชย์” เคาะประกันรายได้ข้าวโพด งวดที่ 2 ปีที่ 2 ในอัตรากิโลกรัมละ 0.32 บาท คาดว่ามีเกษตรกรได้ประโยชน์รอบนี้ 88,449 ครัวเรือน รับเงินสูงสุด 6,844.8 บาทประกาศกระทรวงพาณิชย์ราคาเกณฑ์กลางอ้

อ่านบทความนี้